VBA De invloed van regulering van financiële markten (EMIR)

Datum
06-12-2016
Locatie
Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam
Omschrijving

Module 3: De invloed van regulering van financiële markten (EMIR) op risicomanagement en investeringsbeslissingen

2-daagse bijeenkomst: 6 en 13 december 2016

 

Beleidsmakers reageren op elke financiële crisis met nieuwe regelgeving met het idee om herhaling ervan te voorkomen. Dit was ook de reactie op de bankencrisis die begon in 2007: we spreken zelfs over een tsunami aan nieuwe wetten en regels.
Deze schrijven onder ander voor dat banken worden gedwongen meer kapitaal aan te houden voor activiteiten. Om transparantie te bevorderen dienen marktpartijen daarnaast alle transacties waarvan de details voorheen enkel tussen twee partijen bekend waren (zogenaamde OTC transacties) te rapporteren.

Tevens worden nieuwe eisen gesteld aan de manier van handelen op de financiële markten. Uiteindelijk wordt het voor alle partijen (ook pensioenfondsen) verplicht transacties via een centrale clearing te laten verlopen. Dit alles heeft als doel de (financiële) wereld veiliger te maken.

In deze tweedelige module benaderen we het onderwerp van evenzoveel kanten: we starten met het gebruik van modellen voor investeringsbeslissingen en risicomanagement. Hoe worden deze modellen ingezet en wat is het nut en de noodzaak ervan is. Welke functie hebben modellen binnen een consistent ingerichte investment cycle? Waar zitten de valkuilen? Om vervolgens te kijken naar het effect van de introductie van EMIR op de resultaten van deze modellen en hoe daarmee om te gaan.

In het tweede deel kijken we vanaf de andere kant en vragen we ons af of het doel van EMIR daadwerkelijk bereikt is of bereikt gaat worden:

  • Heeft deze tsunami van regels het gewenste effect of zijn er ongewenste neveneffecten?
  • Worden de systeemrisico’s echt kleiner en ten koste waarvan eigenlijk?
  • Wat is de invloed van al deze regelgeving op risicomanagement en investeringsbeslissingen?

 

Docenten

Max Verheijen, hoofd Financial Markets bij Cardano. Verantwoordelijk voor de handel in, rapportage over en beheer van financiële producten namens institutionele klanten. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van financiële instrumenten, derivaten in het bijzonder. Voordat hij in 2000 bij Cardano begon bekleedde hij meerdere functies binnen ING Bank, laatste als vice president binnen de rente derivaten afdeling van Treasury, Trading en Sales.

Eric Mathijssen, Pensioenfondsadviseur bij PwC. Eric is lid van het riskteam dat pensioenfondsen adviseert over risicomanagement in de breedste zin: financieel, niet-financieel, risk governance, IRM, etc. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring als ALM-consultant. Voordat hij in 2015 bij PwC begon bekleedde hij functies bij Mercer, Towers Perrin en Ortec Finance.

 

Voor wie

Directeuren van pensioenfondsen en levensverzekeringmaatschappijen, vermogensbeheerders, beleggers, risicomanagers, compliance officers, front- en backoffice medewerkers, treasurers, kortom eenieder die in de financiële markt werkzaam is .

 

In deze module wordt uitgegaan dat dat u beschikt over een basiskennis van beleggen en economie.

 

Aanpak

In het eerste deel wordt op basis van de “investment cycle” vanuit de optimale inrichting van het beleggingsbeleid gekeken naar de introductie van EMIR. In het tweede wordt specifieker ingegaan op de nieuwe regelgeving zoals EMIR, Basel III en MIFID. De achtergronden en manier van implementatie zullen worden besproken. Aan de hand daarvan kan de impact van deze regels op beleggers inzichtelijk worden gemaakt.

 

Hierbij is veel ruimte voor eigen vragen en discussie.

 

Puntenwaardering

8 punten punten

 

Kosten

De prijs bedraagt 500 Euro voor leden van de VBA, 600 Euro voor leden van CFA Netherlands & AG-AI en 900 Euro voor overige geïnteresseerden. De bedragen zijn vrijgesteld van btw. Het cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

 

Aanmelden>