Non-life pricing in a changing world

Datum
07-06-2018
Locatie
Omschrijving

Tijd: 13.00 - 18.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs EUR 459. Indien u zich inschrijft vóór 10 mei, betaalt u EUR 399.Informatie
Doelgroep

Actuarieel Professionals

 

Programma

Staat uw organisatie voor de uitdaging haar positie te bepalen in een continu veranderende omgeving? Vanuit een brede blik belichten de sprekers het proces van pricing & productontwikkeling, waarbij de rol en visie van de actuarieel professional centraal staat.

 

12.30-13.00   Ontvangst

 

13.00-13.15   Setting the scenes door Peter van Kampen AAG

 

13.15-14.15   “Pricing voor schadeverzekeraars” door Martijn Zegers AAG

 

Technologische ontwikkelingen, veranderend consumentengedrag en een wereld vol met data verandert de context van pricing en productontwikkeling. Schadeverzekeraars staan voor diverse uitdagingen bij het ontwikkelen en onderhouden van een optimaal premiemodel vanuit een kwantitatief perspectief. Daarnaast moeten belangrijke strategische keuzes gemaakt worden, zoals:

 

  • Houden we vast aan ons traditioneel business model of gaan we radicaal innoveren?
  • Is verdergaande differentiatie noodzakelijk en gewenst of is het een ongewenste ondermijning van de solidariteit?

 

 

14.15-14.30   Pauze

 

14.30-15.30   “(Big) Data Analytics” door drs. Eric van Tol

 

Big Data oplossingen bieden een breed scala aan mogelijkheden; van het categoriseren van alle vacatures van alle websites wereldwijd, tot het voorspellen van opzeggingen van telefoonabonnementen. De explosieve toename aan nieuwe Big Data algoritmen en systemen kunnen worden toegepast op datasets van de verzekeringswereld. De verkregen inzichten uit deze datasets moeten vervolgens leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere bedrijfsprestaties.

 

15.30-15.45   Pauze

 

15.45-16.45   “Inzet van machine learning voor non-life pricing” door Martijn Zegers AAG

 

Traditioneel worden GLM-analyses ingezet voor het ontwikkelen van het premiemodel. Wat is de toegevoegde waarde van machine learning? Met concrete voorbeelden wordt de potentiële inzet van machine learning gedemonstreerd. Vervangt machine learning het klassieke en vertrouwde GLM-model of is een hybride model (combinatie van GLM en machine learning) het beste van beiden werelden?

 

16.45-17.30   Paneldiscussie onder leiding van Peter van Kampen AAG

 

17.30-18.00   Afsluiting

 

Meer over de sprekers

Peter van Kampen AAG

Peter van Kampen is partner bij actuarieel adviesbureau Arcturus. Hij heeft kennis van ontwikkelingen op actuarieel gebied, waaronder op het gebied van productontwikkeling en actuariële tarifering. Hij heeft diverse pricing opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers (inkomen en schade) en jarenlange ervaring in het managen van actuariële en interdiciplinaire teams.

 

Drs. Eric van Tol
Eric van Tol is directeur van het Fontys Expertisecentrum Big Data, bestuurder bij Floridata (een onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de sierteeltsector) en was recent aanjager van het ICT doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels is hij werkzaam als CTO bij Advanced Programs.

 

Martijn Zegers AAG
Martijn Zegers is in 2018 begonnen als zelfstandig actuaris. Daarvoor heeft hij als schade- en zorg - Actuaris gewerkt bij Arcturus, Bovemij en Menzis. Hij heeft hands-on ervaring met het ontwikkelen en vernieuwen van premiemodellen.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie