Leergang Basis actuariaat voor financials

Datum
06-06-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Data: 6, 13, 20 en 27 juni 2019 | Tijd: 09.00 - 12.30 uur | Prijs Euro 1675.Informatie
Doelgroep

Controllers, accountants, CFO’s,  compliance managers, investor relation professionals en beleggers.

 

Doel

De leergang biedt een overzicht in de breedte van de actuele stand van zaken in de financiële verslaggeving en ontwikkelingen in het financieel management bij verzekeraars (leven en schade). In korte tijd raakt u vertrouwd met financiële (actuariële) basistechnieken, zoals bijvoorbeeld technieken voor premiestelling en reservering.

Een logisch vervolg op deze leergang is de leergang Solvency II voor financials.

 

Programma

 

Dagdeel 1 Levensverzekeringen: polis, premiestelling, reservering en resultatenrekening

 • Type polis

 • Sterfte

  • Basisberekeningen met een sterftetafel

  • Ontwikkeling van sterfte door de jaren heen

  • Sterfteprognoses

 • Interest

  • Vaste rekenrente, basissommen

  • Rentetermijnstructuur

  • Soorten rentetermijnstructuur

  • Beweeglijkheid rentetermijnstructuur

 • Koopsom- en premieberekeningen

 • Technische voorzieningen

 • Verloop technische voorzieningen, risicopremie

 • Embedded derivaten

 

Dagdeel 2 Prudentieel toezicht

 • Structuur regelgeving

 • Bedrijfsvoering

 • Eigen vermogen

 • Technische voorzieningen

 • Beleggingen

 • Interventie en opvang

 

Dagdeel 3 Tariefstelling en reservering zaakschadeverzekeringen

 • Introductie en de Actuariële Controlecyclus

 • Introductie in tariefstelling

 • Tarifering in relatie tot financiën

 • Introductie in reservering

 • Casus reservering met behulp van Chainladder technieken

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de reserves

   

Dagdeel 4 Solvency II, economisch kapitaal en AOV

 • Solvency II framework

 • Pillar 1: best estimates, risk margins en USP’s

 • Pillar 1: Interne modellen en gebruik

 • AOV / WIA producten en technische achtergrond

 • Financiële stromen AOV

 

Docenten

Drs. Pieter Bouwknegt AAG werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar.  

Drs. R. Brinksma AAG werkt bij Advancedsimplicity

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie