Diversiteit- en competentiemanagement: vliegwiel voor output en innovatie

Datum
16-04-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

15.15 - 18.15 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten | Prijs EUR 369Informatie
Wat is het effect van diversiteit op het bedrijfsresultaat en innovatie en waarom is het van belang?

 

Het succes van uw team wordt voor een groot deel bepaald door de verscheidenheid aan competenties, ervaring en achtergrond van de mensen. Wanneer u dat weet te benutten, is uw team van meerwaarde voor de organisatie en voor uw klanten. In deze training gaat u aan de slag met het verkrijgen van inzicht in de competenties binnen uw team en hoe u die actief kunt inzetten voor een sterk diversiteitsbeleid.

 

Doelgroep

U heeft een leidinggevende functie of u bent verantwoordelijk voor diversiteit binnen de organisatie waar u werkzaam bent. Deze training is ook uitermate geschikt voor managers die verantwoordelijk zijn voor recruitment en/of human resource management.

 

 

Doel                                       

Waarom functioneert de ene afdeling goed en zijn er meer strubbelingen op de andere? En hoe komt het toch dat een goede werknemer niet uit de verf komt in een nieuwe functie? Krijg zicht op uw eigen drijfveren en competenties en leer hoe u de verschillende kwaliteiten binnen uw team effectief kunt inzetten. Na deze bijeenkomst bent u beter in staat om:

  • uw eigen motivatoren en competenties te benoemen;
  • uitvoering te geven aan competentiemanagement en diversiteitbeleid;
  • het belang van diversiteit voor uw eigen organisatie te verwoorden.

 

Programma

 

15.00u Ontvangst

 

15.15  Diversiteit vanuit wetenschappelijk perspectief, over het  nut en de noodzaak van diversiteit binnen organisaties door dr. Pauline Hörmann.

 

15.50  Hoe draagt diversiteit bij aan teamresultaten en innovatiekracht van de organisatie door drs. Sabijn Timmers AAG.

 

16.10  Profile Dynamics en het managen van diversiteit door ir. Jaap Weijers. U krijgt inzicht in hoe u de verschillende drijfveren in het team inzichtelijk kunt krijgen, hoe deze doorwerken in de synergie en hoe zij invloed hebben op de output van uw team.

 

18.00  Afronding

 

Sprekers

  • Dr. Pauline A.H. Hörmann, docent en trainer verbonden aan Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
  • Mevrouw Sabijn Timmers AAG, Director Risk bij Triodos Bank
  • Ir. Jaap Weijers, leiderschapstrainer en eigenaar van Jawel for Leaders & Teams

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie