Programming in R for Data Science, learning by doing

Datum
17-06-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Data 17 en 24 juni 2019 | Tijd: 17 juni 09.00 - 18.00 uur, 24 juni 09.00 - 17.00 uur | Geaccrediteerd voor 15 PE-punten | Prijs: Euro 1099Informatie
Inleiding

Wereldwijd wordt het softwarepakket R door verzekeraars en pensioenfondsen ingezet bij data analyse. De training vormt het fundament onder uw kennis over en vaardigheid met R.

 

Doelgroep

Actuarieel professionals, beginnend data scientists en studenten die gaan starten met de opleiding tot actuaris (EMAS en AEMAS.

 

Doel

Tijdens de cursus ga je, onder leiding van dr. Katrien Antonio, zelf aan de slag met R én verken je de mogelijkheden van pricing analytics in R. Actuele casuïstiek maakt deze tweedaagse training interessant vanwege de directe toepasbaarheid in je eigen werkgebied.

 

Programma maandag 17 juni

09.00                     Ontvangst

 

09.15 – 13.00         Verkenning van de R-omgeving; CRAN en R packages; RStudio editor;
                             documentatie voor R; het gebruik van R in het actuariële werk; een overzicht
                             van handige rapportage tools (R markdown en bookdown

 

                             Crash course R syntax

 

                             Objecten en data structures (bijv. vector, data.frame) en het werken met
                             verschillende data types (bijv. numeric, character, factor, dates, times).

 

                             Data sets in R: import, export, beheer, manipulaties (subsetting,
                             adding/removing variables, recoding, rbind, cbind, aggregating and 
                             reshaping), cleaning. Data wrangling aan de hand van pipes en de tidyverse

                             in R.

 

13.45 – 18.00         Grafische mogelijkheden van R: basis functionaliteiten (bijv. histogram, 
                             barcharts, grafische parameters) en het gebruik van ggplot2, exploratory
                             data analysis.

 

                             Functies schrijven in R: syntax en argumenten, conditionals en control flow,
                             logische operatoren, loops en vectorized thinking.

 

Programma maandag 24 juni

09.00                     Ontvangst

 

09.15 – 13.00         Basis statistiek in R (bijv. mean, variance, correlation, densities).
                             Werken met kansverdelingen in R (bijv. simuleren, pdf, cdf, kwantielen,
                             momenten).

                             Maximum Likelihood Estimation: het schatten van verdelingsparameters.

                             Putting it all together: het opzetten van simulaties.

 

13.45 – 17.00         Lineaire regressiemodellen (LMs).

                             Veralgemeende lineaire regressiemodellen (GLMs)

                             Pricing analytics in R adhv GLMs en GAMs voor frequency en severity data

                             Werken met regression trees in R.

                           

Eigen laptop

Je wordt verzocht een eigen laptop mee te nemen met daarop de software R geïnstalleerd. Software R kan je gratis downloaden via de website www.r-project.org.  Rstudio kunt u downloaden via de website www.rstudio.com

 

Docent

Dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariaat aan KU Leuven en associate professor aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op insurance analytics met bijzondere interesse in pricing, reserving en sterftemodellering.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie