Workshop Klimaatrisico voorspellen: kan dat wel? Een kwalitatieve en kwantitatieve impactanalyse

Datum
26-11-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd 15.00 - 18.15 uur | aangevraagd voor 3 PE punten | Prijs Euro 369Informatie
Doelgroep

U bent als actuarieel professional en werkzaam in het schade actuariaat. U heeft kennis van het programma R.

 

Doel                                       

Veelal is het voor de actuarieel professional lastig om iets zinvols te kunnen zeggen over  nog niet eerder voorgekomen risico’s. Klimaatverandering is er daar één van.

Een belangrijk deel van het klimaatrisico ligt buiten het standaard actuarieel vakgebied, namelijk dat van klimaatwetenschappers en meteorologen. Maar welke inzichten brengen hun modellen voort? En waar zijn de toekomstprojecties op gebaseerd? In deze workshop gaat u belangrijke aannamen die ten grondslag liggen aan de modelmatige projecties van het KNMI en het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nader bestuderen.

Na deze bijeenkomst:

  • Weet u verschillende bruikbare(niet) actuariële modellen en bronnen voor het bepalen van klimaatrisico’s te selecteren;
  • Heeft u ervaring opgedaan met het hanteren van KNMI-datasets t.b.v. het bepalen van klimaatrisico en kunt u deze bewerken in R;
  • Kunt u beargumenteerd uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van een Solvency II ondermodule.

 

Klimaatimpact op premiestelling

Voor actuarieel professionals is het relevant om te kunnen identificeren of bepaalde meteorologische trends ook tot uitdrukking komen in de verzekeringsdata. Dit is noodzakelijk voor een nauwkeurige premiestelling waarin (eventueel) toenemende risico’s tot uitdrukking komen. Door gebruik te maken van de langjarige en openbare KNMI-datasets krijgt u in deze workshop feeling met daadwerkelijk waargenomen meteorologische data voor Nederland en worden er bandbreedtes gepresenteerd voor de verwachte ontwikkeling. In de workshop gaat u met de software R KNMI-data m.b.t. temperatuur en neerslag onderzoeken.

Naast de kwantitatieve beoordeling is het voor de actuarieel professional ook steeds meer van belang te brainstormen over nieuwe risico’s die door klimaatverandering kunnen ontstaan. Welke impact kan het hebben op de wereldeconomie? En op ziekteverspreiding en verzakking van huizen? Kan er zelfs een heel nieuwe Solvency II ondermodule bosbrandrisico ontstaan op den duur? Gevoed door wetenschappelijke inzichten in de presentatie zal er ruimte zijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

 

Programma

 

14.30 - 15.00 uur

 

Ontvangst

 

 

15.00 – 16.30

 

Aannames modelmatige projecties bij KNMI en IPCC en de dwarsverbanden met het actuariaat

 

 

16.30 – 16.45

 

Pauze

 

 

16.45 – 18.15

 

Workshop klimaatrisico’s en premiestelling. Met behulp van een uitgebreide dataset van het KNMI onderzoekt en bediscussieert u een aantal modellen en de consequenties voor de premiestelling voor u als verzekeraar.

 


 

U wordt verzocht een eigen laptop mee te nemen met daarop de software R geïnstalleerd. Software R kunt u gratis downloaden via de website www.r-project.org. Rstudio kunt u downloaden via de website www.rstudio.com. De dataset ontvangt u kort voor aanvang van de workshop.

 

Docent

Melchior Mattens MSc AAG is werkzaam voor Arcturus BV en is gespecialiseerd in schademodellering en Solvency-wetgeving. Daarnaast heeft Melchior veelvuldig onderzoek verricht naar de impact van klimaatverandering op het schadeverzekeringsbedrijf.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie