Leergang Productontwikkeling: zo maakt u productontwikkeling succesvol

Datum
29-10-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Data: 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december 2019, 14 en 28 januari, 11 februari 2020 | Tijd: 13.00 - 17.30 uur | Geaccrediteerd voor 28 PE-punten | Prijs: Euro 2799Informatie
Doelgroep

De leergang is bedoeld voor actuarieel professionals die affiniteit hebben met of de ambitie hebben om actief bezig te zijn met productontwikkeling. Programmeerkennis (R en/of Python) op basisniveau is gewenst maar niet noodzakelijk om deze leergang succesvol te doorlopen.

 

Hoewel de cases in grotendeels betrekking hebben op schadeverzekeringen, staat het proces rondom productontwikkeling centraal. Hierdoor is deze leergang ook geschikt voor professionals die in andere werkgebieden binnen de verzekeringswereld werkzaam zijn.

 

Doel

U ontwikkelt zich in alle actuariële én bredere aspecten van productontwikkeling. Daarnaast traint u uw actuariële vaardigheid om risicopremies te schatten en tarieven te ontwikkelen en verbreedt uw kennis over de randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld marktontwikkelingen, die bepalend zijn bij succesvolle productontwikkeling.

 

Na deze leergang bent u in staat om:

 

  • de belangrijkste onderdelen van het productontwikkelingsproces te begrijpen;
  • de impact van aannames op de premie kwantitatief in te schatten;
  • het management te adviseren over de risico's en de invloed daarvan op het rendement van nieuwe producten;
  • alle belanghebbende partijen in het proces van productontwikkeling inzichtelijk te krijgen en effectief met hen samen te werken.

 

Docenten

Diverse docenten verbonden aan Arcturus:

 

  • Jan Hooper AAG FIA, partner
  • Melchior Mattens MSc AAG, actuaris
  • Drs. Suradj Gajadharsing AAG, actuaris
  • Dr. Angela van Heerwaarden AAG, actuarieel manager
  • Drs. Hans Koning, psycholoog en organisatieadviseur en trainer bij de A&O Groep
  • Robert Witteveen, We-Invent. Robert was eerder betrokken bij de innovatiebeweging binnen VIVAT en hun innovatiecentrum VINCE

 

Programma

 

Bijeenkomst 1, 29-10-2019

Introductie, organisatiesensitiviteit, business case, strategie & prijs.

 

Net als in de praktijk ligt de focus op de goede voorbereiding met de opstelling van een business case. Ook maken we een ‘foto’ van de beginsituatie van de deelnemers om de cases van de leergang optimaal in te kunnen zetten.

 

Bijeenkomst 2, 12-11-2019

Stakeholders en marktonderzoek.

 

Productontwikkeling als project: hoe organiseer je het proces zó dat je iedereen meeneemt? Hoe manage je weerstanden en hoe ga je om met ethische kwesties? Welke interne en externe belangen kunnen er spelen en kun je het (besluitvormings- en ontwikkel) proces beïnvloeden? Hoe werkt het interruptieproces en wat is het juiste moment voor de go/no go beslissing?

 

Bijeenkomst 3, 26-11-2019

Pricing: behandeling van pricingelementen op hoofdlijnen.

 

De analysetechnieken (1-dimensionale analyse en GLM) worden behandeld. Welke data is geschikt en hoe kom je van de output naar een juiste risicopremie?

 

Bijeenkomst 4, 10-12-2019

Commerciële versus actuariële premie, brutering en CoC, risico’s inschatten en innovatie initiëren en begeleiden.

 

De risicopremie is berekend. De opslagen voor provisie, kosten en rendementsvereisten worden tijdens deze bijeenkomst besproken. In het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op het innovatieproces van nieuwe producten of nieuwe productkenmerken. Robert Witteveen verzorgt een workshop innovatie.

 

Bijeenkomst 5, 14-01-2020

Selectie en gebruik van data met gebruik van Machine Learning.

 

De eigen ervaringsdata in de portefeuille schiet vaak tekort. Welke (Big Data) bronnen zijn er en welke Machine Learning technieken zijn voor pricing goed toepasbaar? Voor nieuwe situaties is er nog geen handboek, maar je kunt veel leren van de succes- en ‘minder succes’ verhalen van anderen.

 

Bijeenkomst 6, 28-01-2020

Juridische kaders en DNB, Parp en Profit Test.

 

De regelgeving met betrekking tot consumentenbescherming is belangrijk om te kennen. Het regent afkortingen (KNVB, AFM, PARP, DNB, etc.), maar de bijeenkomst is zeker níet saai! Het blijken ook heel goede handvatten om de processen in de organisatie in te richten.

 

Bijeenkomst 7, 11-02-2020

Adviesvaardigheden, monitoring en documenteren.

 

Alles komt nog eens bij elkaar tijdens deze afsluitende bijeenkomst: hoe zorg je dat het werk niet voor niets is gedaan, hoe richt je de documentatie en monitoring goed in en hoe vult een actuarieel professional zijn/haar rol als adviseur goed in?

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie