Workshop Volatility Adjustment

Datum
08-11-2019
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd 09.00 - 12.15 uur | Aangevraagd voor 3 PE punten | Prijs EUR 369Informatie
PE workshop Volatility Adjustment

Credit spreads in het beleggingsmanagement van verzekeraars

 

Doelgroep

Actuariële professionals en beleggers die zich bezighouden met balansmanagement voor verzekeraars. Voorkennis van credit spreads dan wel beleggingsmanagement is niet nodig.

 

Doel

Via Volatility Adjustment hebben verzekeraars te maken met credit spreads in de waardering van hun verplichtingen, maar ook direct in de waardering van de beleggingen. Tijdens deze bijeenkomst geven de sprekers inzicht in de betekenis van credit spreads en de historische ontwikkeling ervan. Daarnaast krijgt u inzicht in huidige en verwachte prudentiële regelgeving van credit spreads voor beleggingen en verplichtingen. Tot slot bent u in staat om bij het beleggingsmanagement de dilemma’s te benoemen rond het beleggen in instrumenten met credit spreads.

 

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen. Na een inleiding op credit spreads, gaat u aan de slag met de vertaling van de Volatility Adjustment en neemt u een aantal praktische gevolgen voor balansmanagement bij verzekeraars door. Bij elk onderdeel gaat u na de theoretische toelichting aan de slag met de berekeningen.

 

Sprekers

  • Eva van der Vorst MSc. AAG MBA is actuarieel functiehouder van een grote verzekeringsgroep. In die rol heeft Eva veel te maken met de ontwikkelingen in de waardering van verzekeringsverplichtingen.

 

  • Pieter Bouwknegt AAG is hoofd balansmanagement bij een grote levensverzekeraar en heeft veel te maken met beleggingsproblematiek. Daarnaast verzorgt Pieter diverse colleges voor het Actuarieel Instituut en de Universiteit van Amsterdam.

 

  • Wilbert Ouburg MSc. AAG FRM is hoofd risicomanagement bij een grote levensverzekeraar. Daarvoor was Wilbert als hoofd risicomodellen betrokken bij de opzet van een intern model bij die verzekeraar. Wilbert verzorgt diverse colleges voor het Actuarieel Instituut.