Kapitaalbeleid voor verzekeraars

 

 

Toelichting:

Tijd 9.00 - 13.00 uur | Geaccrediteerd voor 4 PE punten | Prijs: Euro 479,-

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Johan de Witt huis (Utrecht)
Startdatum: 5 maart 2020  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuarissen die betrokken zijn bij kapitaalplanning en bij de ORSA.

 

Doel

Verzekeraars dienen een kapitaalbeleid vast te stellen en zullen dit ook met de accountant en DNB delen. In het beleid spelen kapitaalprognoses een belangrijke rol. DNB verwacht dat verzekeraars naast de EIOPA curve gebruik maken van een meer economische werkelijkheid in het kapitaalbeleid.

 

Deelnemers krijgen inzicht in de bestaande regelgeving op het gebied van kapitaalbeleid voor verzekeraars (zowel de wettelijke basis als de uitwerking van DNB) en ervaren op welke wijze met berekeningen invulling kan worden gegeven aan deze regels door de actuaris. 

 

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

Pieter Bouwknegt gaat in op de Guidance over en de impact van de rentecurve onder Solvency II, die primair voor levensverzekeraars en (natura-) uitvaartverzekeraars van belang is. Het opstellen 

van een kapitaalprojectie wordt uitgediept en de verschillende elementen die de projectie beïnvloeden, zoals de risicomarge, UFR, credit spreads en andere variabelen, komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de inhoud en achtergrond van de nieuwe guidance en het actuariële werk wat hieruit volgt. Aan de hand van een casus wordt door de deelnemers voor een fictieve verzekeraar een uitwerking gemaakt.

 

 

Spreker

Drs. Pieter Bouwknegt AAG werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met kapitaalbeheer, risicomanagement en externe rapportage. Hij is tevens betrokken bij het overleg tussen het Verbond en DNB over de invulling van het kapitaalbeleid.

 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Kapitaalbeleid voor verzekeraars
details


Er is 1 agenda document gevonden.