De dag van de pensioenactuaris
Toelichting:

Woensdag 19 juni 2013
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Aangevraagd voor 6 PE-punten (waarvan 1 soft skill punt)
€ 595,00. Schrijf u in vóór 22 mei a.s. en ontvang 5% vroegboekkorting!

 

In een dag bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied!

Binnen deze dag is het mogelijk om zelf uw middagprogramma samen te stellen door te kiezen voor het onderwerp dat voor u relevant is.

 

Volgend op deze PE-sessie vindt de Kring Risk Management plaats op dezelfde locatie. Voor deze bijeenkomst dient u zich apart aan te melden. Voor meer informatie klik hier.

 

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor pensioenactuarissen en actuarieel analisten die hun kennis van de pensioenactualiteiten willen verbreden.

 

Programma 
08.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
08.30 uur  Opening door Jeroen Breen (directeur AG&AI)
08.45 uur  Plenaire sessie 'Wet versterking bestuur' door Monica Swalef
11.45 uur  Lunch   
12.15 uur  Parallelsessies:
                1. 'Liquidatie pensioenfonds' door Paulien Siegman
                2. 'Pensioensolvency' door Erwin Fransen en Hans Staring
14.45 uur  Pauze   
15.00 uur  Plenaire sessie 'Pensioencommunicatie' door Celeste de Quelerij
16.00 uur  Einde

 

Plenaire sessie: Wet versterking bestuur
Docent: Monica Swalef (Monica Swalef Pensioen Consultancy B.V.)

 

Op 24 februari 2012 werd het voorstel van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen ingediend. Een drie-eenheid van versterking van deskundigheid en intern toezicht, de adequate vertegenwoordiging, en de stroomlijning, moet de governance voldoende robuust maken om ook na de invoering van het pensioenakkoord weer vele jaren vooruit te kunnen.
In deze sessie nemen we de actuele stand van dit wetsvoorstel door en wordt een aantal best practices uit de praktijk onder de loep genomen.

 

Verder zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: 
• De bestuursmodellen
• Het interne toezicht: intensievere visitatie en de Raad van Toezicht
• De medezeggenschapsorganen: deelnemers- en pensioengrechtigdenraad en het Belanghebbendenorgaan
• Welke rol spelen sociale partners?

 

Parallelsessie: 1. Liquidatie pensioenfonds
Docent: Paulien Siegman (d'Hooge Siegman)

 

Steeds meer pensioenfondsen kiezen voor liquideren. Hoe ziet het traject van liquideren er uit, wat zijn de opties hierna en wat kan uw rol als actuaris in dit proces zijn? Paulien Siegman heeft veel ervaring met liquidaties van pensioenfondsen en heeft hierover regelmatig gepubliceerd. Zij zal mede aan de hand van praktijkvoorbeelden de materie met u bespreken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de eisen die DNB stelt aan liquidaties.

 

Parallelsessie: 2. Pensioensolvency
Docenten: Erwin Fransen (PGGM) en Hans Staring (PGGM)

 

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen (IORP2). De Nederlandse wetgeving zal deze regelgeving moeten gaan volgen. EIOPA heeft middels een Quantitative Impact Study (QIS) de kwantitatieve regels uit het voorstel getoetst. Volgens deze regels stelt een pensioenfonds een holistische balans (HBS) op waarin niet alleen onvoorwaardelijke opgebouwde aanspraken en de actuele beleggingen een plek krijgen, maar ook conditionele elementen als voorwaardelijke indexatie en premiebijstortingen. Tevens bepaalt deze balans dan de vereiste solvabiliteit.
In de workshop wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van de regelgeving en bij de manier waarop een HBS werkt. Ook wordt gekeken naar de verschillen met het FTK en wordt interactief ingegaan op de mogelijke impact op het pensioenfondsbeleid zoals het beleggingsbeleid en de invloed van het nieuwe pensioencontract.

 

Plenaire sessie: Pensioencommunicatie
Docent: Celeste de Quelerij (Towers Watson)


Tijdens deze sessie wordt de communicatie als onderdeel van de pensioenveranderingen besproken. 
Hoe nemen we deelnemers en andere relevante stakeholders mee in de komende pensioenveranderingen? Hoe creëren we draagvlak voor pensioen?
Het sociaal akkoord, langer doorwerken, een lage rente en korten van aanspraken spelen allemaal tegelijkertijd. We hebben meer geld dan ooit in de pensioenpot, maar toch moeten de pensioenen worden verlaagd. Hoe is dit aan de deelnemers uit te leggen?
Jongeren voelen zich bestolen door ouderen en ouderen voelen zich bestolen door de jongeren. De deelnemer is in verwarring, hoe kunnen we communicatie inzetten om dit te voorkomen?

Inschrijven

Inschrijven kan op de gebruikelijke manier. U kunt uw keuze voor een parallelsessie direct kenbaar maken door u in te schrijven voor parallelsessie 1 of 2.


 

Locatie:Stadion Galgenwaard, Utrecht
Startdatum: 19 juni 2013  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:08:30
Eindtijd:16:00
Factsheet: 
URL: 
Aangemaakt door op 25-4-2013 om 14:07:50
Laatst bewerkt door op 28-5-2013 om 09:52:53


Agenda documenten
Filter: 

Er zijn geen agenda documenten gevonden.