Themadag Risicomanagement 2021 (online)

 

 

Toelichting:

Tijd: 10.00 - 14.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs Euro 299

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie: 
Startdatum: 9 april 2021  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuariële professionals, werkzaam in het risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen, -uitvoerders of banken. Deze themadag is ook interessant voor andere financiële professionals die zich bezig houden met risicomanagement.

 

Doel

U krijgt een overzicht van actuele thema’s binnen risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Het programma zorgt voor verdere verdieping van uw kennis over risicomanagement in zowel financiële als niet-financiële zin.

 

Programma

 

09.45u          Inloggen

 

10.00u          Setting the scenes

 

10.10u          Veranderen voor vertrouwen: betalen, sparen en lenen in het datatijdperk, door Thomas                      van Galen, senior strateeg bij De Nederlandsche Bank

 

In de visie van DNB op bancaire activiteiten (januari 2020), worden actuele trends en toekomstscenario’s beschreven. Welke kansen en bedreigingen zijn er naast Corona voor traditionele financiële spelers zoals pensioenfondsen en verzekeraars? Nieuwe concurrenten uit de BigTech/FinTech-hoek, vervagende grenzen tussen type instellingen en negatieve rentes; In de zoektocht naar investeringen die goed renderen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars steeds vaker de concurrentie aan met banken op bijvoorbeeld de hypotheekmarkt.

 

10.55u           Pauze

 

11.05u           Gastcollege Cybersecurity & Riskmanagement

 

Verzorgd door Ed de Myttenaere, CIO bij Noordwest Ziekenhuisgroep.

 

Wat is informatiebeveiliging nu precies en waarom is het randvoorwaardelijk voor privacybescherming? Hoe gaan hackers te werk? De presentatie zal worden gegeven vanuit de context van een ziekenhuis, maar kan voor elke organisatie gelden.

 

 

11.50u           Pauze

 

12.00  - 12.45u

 

Workshop 1a: Operationaliseren van risicobereidheid, hoe doe je dit?

 

Presentatie verzorgd door dr. Vijay Gangadin en Steven Verschuren, beiden partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

Wat is risicobereidheid? Hoe kunt u risicobereidheid meetbaar maken en op welke wijze concretiseert u risicobereidheid in uw risicomanagementbeleid en strategische koers van een organisatie? Belangrijke vragen waar (financieel) professionals binnen ERM, bestuurders en toezichthouders middels beleid antwoord op willen geven. In een powersessie van een uur wordt u meegenomen in de ins-en outs van één van de meest strategische elementen van het integraal risicomanagement: de term risicobereidheid oftewel Risk Appetite.

 

Workshop 1b: Risk in a 2°C warmer world door Loudina Erasmus.

 

Climate change, from a long term physical risk phenomenon, has become a short term agenda item, with politicians becoming more active and vocal on it, climate litigations becoming more pressing and central banks and regulators taking a more pro-active role to address the systemic nature of this risk. Without a significantly expanded mitigation effort, the world is on course to warm by about 2°C above preindustrial levels by 2050.

To reach the Paris agreement, limiting warming to 1.5°C by the end of the century and limiting the physical impacts of climate change, we need to reduce global greenhouse gas emissions by 55-60% by 2030 and achieve net-zero emissions by 2050. Loudina Erasmus will discuss the actual developments around commitments and its implications for risk management.

 

12.45u           Pauze

 

13.15u

Workshop 2a: Illiquiditeit, risico of kans? door Pim van Diepen.

 

Beleggers komen in de zoektocht naar hogere rendementen steeds vaker uit bij alternatieve en illiquide beleggingen. Denk bijvoorbeeld aan private equity, vastgoed en private debt. Hoe moet je hier als balansrisicomanager mee omgaan? Een praktijkcasus van een pensioenfonds, dat in illiquide onderhandse leningen gaat beleggen binnen de matching-portefeuille, wordt hierbij als leidraad genomen.

 

Workshop 2b: Eigen Risico Beoordeling door Kees van Heugten.

 

Hoe wordt de Eigen Risico Beoordeling (ERB) ingevuld volgens IORP II? Kees behandelt in de presentatie de overeenkomsten en verschillen tussen de ERB en de ORSA uit Solvency II. Daarnaast gaat hij in op de wijze waarop de pensioenfondsen de ERB kunnen implementeren en wat dit betekent voor de processen rondom het risicomanagement en hoe gebruik kan worden gemaakt van bestaande beleidstukken, waaronder de risicobereidheid, het beleggingsbeleid, de stress- en scenariotests etc. Aan de orde komt ook hoe de ERB ingebed kan worden in het risicomanagement en voor het bestuur een waardevolle tool kan worden.

 

14.00           Sluiting

 

Sprekers

Thomas van Galen (DNB) is senior strateeg en bestudeert marktontwikkelingen en hun impact voor financiële instellingen. Thomas is auteur van meerdere publicaties en geregeld te gast als spreker op conferenties.

 

Ed de Myttenaere MBA is CIO bij de Noordwest Ziekenhuisgroep en heeft een stevig track record opgebouwd in het omgaan met complexe organisatieveranderings- en innovatieprocessen binnen financieel precaire bedrijfssituaties.

 

dr. Vijay Gangadin MBA CRO is partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs en verantwoordelijk voor strategisch advies op het gebied van integraal besluitvorming en boardroom dynamics.

Loudina Erasmus MSc. AAG FASSA is klimaat econoom bij ABN AMRO en lid van de AAE Climate index Working Group en lid van de IAA Climate change task force.

 

drs. Steven Verschuren AAG RMFI is partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs en verantwoordelijk voor investment- en scenario management bij financiële instellingen als verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen.

 

Pim van Diepen MSc. AAG (Cardano) is verantwoordelijk voor Business Development & Strategic Advice en is strategisch adviseur voor pensioenfondsen en andere type institutionele beleggers.

drs. Kees van Heugten AAG CERA is Teamlead Productmanagement Benelux bij elipsLife. Kees heeft voor diverse verzekeraars betrokkenheid gehad bij de ORSA, variërend van het zelf opstellen van de ORSA tot het mee werken bij de totstandkoming van de ORSA.

 

Inloggen voor het webinar

Het programma begint om 10.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 09.45 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Themadag Risicomanagement 2021 (online)
details


Er is 1 agenda document gevonden.