Webinar Slimmer risicomanagement

 

 

Toelichting:

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur | Geaccrediteerd voor 2 PE-punten | Prijs Euro 199

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Online
Startdatum: 11 oktober 2021  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

U bent werkzaam als actuaris, actuarieel analist, controller, C(F)RO of risk manager.

 

Doel

Een mens neemt per dag wel 10.000 beslissingen. De meeste daarvan gebeuren op de automatische piloot, op basis van eeuwenoude vuistregels of je doet gewoon wat anderen doen. Als je een verkeerde keuze maakt, is dat meestal niet zo erg. Maar wat als het gaat om het beoordelen van risico’s en het nemen van cruciale beheersmaatregelen in de financiële sector?

Tijdens dit webinar krijgt u inzicht in psychologische biases én leert u handige technieken om betere (risico)beoordelingen te maken in de praktijk.

 

Na het volgen van het webinar kunt u:

  • de verschillen tussen standaard finance en risicomanagement (rational agent paradigm) en beperkte rationaliteit (gedragswetenschap) benoemen;
  • concepten uit de psychologie koppelen aan menselijk gedrag in risico gerelateerde oordeel- en besluitvorming van financiële instellingen;
  • een overzicht geven van de meest relevante afwijkingen (biases) in financiële modellen, financiële oordeels- en besluitvorming;
  • hulpmiddelen toepassen waarmee betere beslissingen kunnen worden genomen in de praktijk van financiële instellingen en hun klanten.

 

Onderwerpen

  • Cognitieve en affectieve processen in ons brein
  • Overmoed, referentiepunten en verliesaversie
  • Groepsdenken, autoriteit en tunnelvisie
  • Implicaties voor meten, interpreteren en beheersen van risico’s
  • Keuzearchitectuur, cognitieve training en andere slimme debias oplossingen

 

Docent

Ronald Bosman werkt als onafhankelijk consultant en trainer, gespecialiseerd in scenario-analyse en behavioral risk management. Tevens is hij parttime verbonden aan de VU School of Finance & Risk.

 

Inloggen voor het Webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Webinar Slimmer risicomanagement
details


Er is 1 agenda document gevonden.