ESG: kansen, risico's en scenario's

 

 

Toelichting:

Tijd: 13.30 tot 16.30 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten | Prijs Euro 399

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Johan de Witt huis (Utrecht)
Startdatum: 1 februari 2022  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Voor actuariële professionals werkzaam binnen de financiële dienstverlening, met een focus op verzekeraars. Basale kennis van ALM en scenario-analyse is vereist, bijvoorbeeld door enige ervaring met de ORSA.

 

Doel                                

ESG-risico’s, in het bijzonder klimaattransitierisico in de beleggingsportefeuille, worden voor veel pensioenfondsen en verzekeraars een steeds belangrijker thema. Er worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan ESG-risicomanagement. Een voorbeeld zijn de eisen die toezichthouders als EIOPA en DNB stellen aan het meenemen van ESG-risico in de ORSA.

 

Door het verkennen van ESG-risico’s, met name klimaattransitierisico’s voor institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars), wordt uw kennis van ESG-risicomanagement vergroot. Daarnaast wordt de Solvency II regelgeving, met betrekking tot ESG-risico voor een verzekeraar, in kaart gebracht en wordt het proces voor een praktische integratie van klimaattransitierisico in de ORSA uitvoerig behandeld. Tot slot worden met behulp van praktijkcases handvatten aangereikt voor het integreren van ESG in de beleggingscyclus en het risico- en kapitaalmanagement.

 

Sprekers

Reinier Hessels MSc RBA is Principal binnen de business line Risk & Strategy Consulting van Triple A – Risk Finance. Hij heeft ruime ervaring met uiteenlopende Asset Liability Management (ALM) vraagstukken bij pensioenfondsen en verzekeraars.

 

Loïs Stijsiger is Medior consultant binnen de business line Risk & Strategy Consulting van Triple A. Ze is opgeleid als econometrist en heeft onlangs Level I van het CFA programma behaald. Loïs heeft ervaring met projecten op het gebied van investment consultancy, risicomanagement, kapitaalmanagement en Solvency II voor pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast houdt ze zich bezig met ESG-gerelateerde thema’s.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

CoronamaatregelenAgenda item: ESG: kansen, risico's en scenario's
details


Er is 1 agenda document gevonden.