Leergang Solvency II voor financials
Toelichting:

Data: 15, 22 en 29 november en 6 december 2022 | Tijd: 9.00 - 12.30 uur en 6 december tot 14.30 uur | Aangevraagd voor 6 vakinhoudelijke PE-punten. Heeft u een functie in de financiële sector anders dan een actuariële, of kunt u aantonen niet over basiskennis van Solvency II te beschikken, dan kunt u op persoonlijke titel maximaal 7 extra PE-punten aanvragen bij de Commissie Accreditatie PE (PE-online) met onderbouwing van bovenstaande | Prijs Euro 1750

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Johan de Witt huis (Utrecht)
Startdatum: 15 november 2022  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuarissen, actuarieel analisten, controllers, accountants, maar ook investor relations professionals en beleggers. 

 

Doel

De leergang is gericht op een overzicht in de breedte van de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn.

 

U raakt vertrouwd met de financiële basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar. Dit betreft zowel de balans als de vereiste solvabiliteit. Daarnaast kunt u na de leergang de link leggen tussen de formele regelgeving en de berekeningen.

 

Programma per dagdeel

Dagdeel 1: Basis en balans

 • Formele opzet Solvency II
 • Waarderingsregels activa
 • Waardering voorzieningen levensverzekeringen

 

Dagdeel 2: Solvabiliteit leven

 • SCR en MCR
 • Diversificatie
 • Operationeel risico
 • Leven risico

 

Dagdeel 3: Solvabiliteit beleggingen

 • Markt risico
 • Tegenpartij risico
 • Tiering eigen vermogen
 • Risico mitigatie

 

Dagdeel 4: Solvabiliteit schade

De bijeenkomst van 6 december duurt tot 14.30 uur.

 

 • Waardering voorzieningen schadeverplichtingen
 • Schade risico
 • Zorg/arbeidsongeschiktheid risico
 • ORSA
 • Naast de Solvency II begrippen zal er ook dieper worden ingegaan op een aantal fundamentele begrippen uit het schadeactuariaat om de Solvency II schadewereld in een breder non-life perspectief te plaatsen. Er wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij begrippen als combined ratio, schaderatio, schadejaren, schadedriehoeken. Daarnaast nemen we meer tijd voor praktische oefeningen zodat de te leren onderwerpen beter een plaats krijgen.

 

Docenten 

Drs. Pieter Bouwknegt AAG verzorgt dagdeel 1, 2 en 3. Hij werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met kapitaalbeleid, verslaglegging en risicobeheer, met de focus op levensverzekeraars. 

 

Edo Kulkens verzorgt dagdeel 4. Zijn huidige functie is manager Pricing & Analytics InShared Nederland. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij Nationale Nederlanden in diverse actuariële management functies. Zo is hij ook nauw betrokken geweest bij de invoering van Solvency II bij Nationale Nederlanden en de rapportage in de jaren erna.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

CoronamaatregelenAgenda item: Leergang Solvency II voor financials
details


Er is 1 agenda document gevonden.