Systeem Ethiek
Toelichting:

Tijd 13.00 - 18.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten Ethiek | Prijs Euro 479

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Johan de Witt huis (Utrecht)
Startdatum: 2 november 2022  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Beleidsmakers, senior management, innovatiemanagers, risicomanagers, data scientists en compliance medewerkers

 

Doel

In deze bijeenkomst krijgen deelnemers een nieuwe visie en methode van ethiek bedrijven aangeleerd: systeemethiek. De deelnemers maken kennis met de achterliggende theorie en toepassing ervan en kunnen de methode toepassen op de systemen waar ze zelf in werkzaam zijn.  

 

Programma

De Toeslagenaffaire bood een treffend voorbeeld van hoe de traditionele ethiek soms tekort kan schieten. Want waar de klassieke ethiek zich vooral bezighoudt met individuele keuzes en dilemma’s zijn schandalen van deze ordegrootte en systeemprobleem. Systeemethiek kijkt naar de ethische vragen, uitdagingen en risico’s zoals die ontstaan in een dynamisch systeem van relaties en interacties zoals een organisatie. Hoe kunnen we in dit soort complexe constructies zicht houden op de belangrijke ethische aspecten, wat is daarvoor nodig en wie is verantwoordelijk voor het borgen van de ethiek? Deze vragen worden met de toenemende digitalisering en met het gebruik van steeds autonomere beslissystemen zoals AI alleen maar urgenter

 

Spreker

Joris Krijger is PhD Ethics & AI (Philosophy and Law) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkt hij als Ethics & AI Officer bij de Volksbank en gastdocent bij verschillende Universiteiten en opleidingen

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Systeem Ethiek
details


Er is 1 agenda document gevonden.