Strategie in tijden van onzekerheid: professioneel strategisch denken en omgaan met onzekerheden
Toelichting:

Data: 31 oktober, 16 november en 1 december | Tijd 9.00 - 13.00 uur | Aangevraagd voor 12 PE-punten | Prijs Euro 1459,-

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Johan de Witt huis (Utrecht)
Startdatum: 31 oktober 2022  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuariële professionals in de financiële sector met een leidinggevende, bestuurlijke of toezichthoudende functie.

 

Doel

U wordt op seniorlevel uitgedaagd op strategische aspecten van uw rol en doelstellingen van uw organisatie en verrijkt uw kennis en vaardigheid in scenario- en strategisch denken. U ontwikkelt inzicht in de strategische kansen en bedreigingen voor uw organisatie.

Door de hoge mate van interactie werkt u in drie  bijeenkomsten aan een gepersonaliseerd beeld van doorslaggevende strategische factoren en afwegingen voor uw organisatie. Ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld onder leiding van ervaren strategisch begeleiders.

 

Er is gekozen voor een kleine en besloten setting met het oog op uw bereidheid om vragen, twijfels, ervaringen en inzichten te delen. Vertrouwelijkheid is tijdens de bijeenkomsten cruciaal.

 

Drie rondetafelbijeenkomsten

Tijdens de eerste rondetafelbijeenkomst verkent u de invloed van de voor uw organisatie relevante onzekerheden/crises (waaronder de ontwikkelingen op de financiële markten en de arbeidsmarkt, de geopolitieke situatie, de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit) op de slagvaardigheid van uw organisatie.

Elke crisis roept fundamentele onzekerheden op. Met behulp van meerdere denkkaders (VUCA; Van der Heijden) wordt het begrip onzekerheid uitgediept. U verkent uw houding en die van de andere deelnemers ten opzichte van de toekomst. Hoe kunt u zicht en grip krijgen op die fundamentele onzekerheden?

 

Tijdens de tweede rondetafelbijeenkomst gaat u concreet na wat de structurele impact zal zijn van de fundamentele onzekerheden, meervoudige crises. Welke trends zullen versnellen of juist vertragen? Welke nieuwe trends en onzekerheden komen aan het licht? Gaat uw organisatie terug naar het oude normaal of verder naar een nieuw normaal? En hoe ziet dat er dan mogelijk uit? Scenariodenken is daarbij een goede methodiek, die werkt vanuit grip op fundamentele onzekerheden en niet alleen op basis van trends.

 

Het werken met scenario’s stelt u en uw organisatie in staat om wensdenken, dat in crises juist vaak de kop opsteekt, te vermijden. Onderdeel van scenariodenken is de vertaalslag naar de uitvoering van de strategische initiatieven. Hoe ziet u de beïnvloedingsmogelijkheden en manoeuvreerruimte van uw organisatie? Hierbij worden de denkkaders uit de eerste rondetafelbijeenkomst toegepast.

 

Tijdens de derde rondetafelbijeenkomst wordt gekeken hoe de opgedane inzichten uit de eerste twee rondetafelbijeenkomsten effectief kunnen worden ingezet om onzekerheid beter te hanteren. Om strategisch denken te borgen en strategische weerbaarheid te versterken is het professionaliseren van strategisch management van belang. Doel is uw bijdrage aan strategische discussies en aan slagvaardigheid van uw organisatie te vergroten. U wordt uitgedaagd om verbeteringen te benoemen, gericht op uw rol in het strategisch proces van uw organisatie. Tot slot worden inzichten en ervaringen met elkaar gedeeld.

 

Terugkomsessie

Voor geïnteresseerden organiseren wij na een half jaar een terugkomsessie om de ervaringen met de mogelijke verbeteringen te delen.

 

Programma

De sessies vinden plaats op maandag 31 oktober, woensdag 9 november, donderdag 1 december 2022 van 09.00 – 13.00 uur met aansluitend lunch.

 

Docenten

Drs. Hendrik Jan Kaal en drs. Jobert Koomans AAG zijn werkzaam als strategie adviseurs  bij Kaal & Koomans Strategie in pensioenen.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Strategie in tijden van onzekerheid: professioneel strategisch denken en omgaan met onzekerheden
details


Er is 1 agenda document gevonden.