Webinar Renteontwikkelingen en implicaties voor het verzekeringsbedrijf
Toelichting:

Tijd 13.30 - 15.30 uur | Goedgekeurd voor 2 PE-punten | Prijs Euro 199

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Online
Startdatum: 14 oktober 2022  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuariële en financiële professionals die binnen het levensverzekerings-, ziektekosten- en schadeverzekeringsbedrijf verantwoordelijk zijn voor asset & liability management, strategie, beleggingen, ORSA en Solvency II-rapportages.

 

Doel

Na het volgen van dit webinar hebben deelnemers meer inzicht in de mogelijke rentebeleidsscenario’s van centrale banken, de veranderingen in het beleid ten opzichte van het verleden en de mogelijke impact voor de verzekeraars en pensioenfondsen.

 

Programma

De Amerikaanse Fed heeft een aantal rentestappen gedaan en verwacht wordt dat meer stappen nodig zullen zijn om de inflatie te beheersen. Binnen de Europese Unie is het nu de vraag hoelang de ECB een ander, meer gematigd beleid kan voeren, terwijl de druk van extra beleidsonzekerheid - door zorgen over renteverschillen, geopolitieke spanningen, hoge energieprijzen maar ook vergrijzing en technologische vooruitgang - toeneemt.

 

Tijdens het eerste deel van dit webinar gaat dr. Ronald Bosman in op de verschillende scenario’s voor de renteontwikkeling in Europa. Vervolgens zet dr. Gerrit Jan van den Brink RA, op basis van de verschillende scenario’s die in het eerste deel worden besproken, de mogelijke implicaties voor het business model van verzekeraars uiteen. Hierbij ligt de focus op producttarifering, ORSA-scenario’s en ambities van pensioenfondsen. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten onder de nieuwe Solvency II-regelgeving, inclusief de rentecurve en UFR-aanpassingen, en de effecten op beleggingsportefeuilles voor de korte en (middel-)lange termijn.

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.00 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro, is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken om het webinar te kunnen volgen. 

 

Sprekers

Dr. Ronald Bosman is onafhankelijk consultant en docent op het gebied van (behavioural) risk management. Tevens is hij verbonden aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement, ESG en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Webinar Renteontwikkelingen en implicaties voor het verzekeringsbedrijf
details


Er is 1 agenda document gevonden.