Workshops Hands-on Machine Learning met R Blok 1 (online)
Toelichting:

Data: 7 en 14 februari | Tijd 9.30 - 12.30 uur | Aangevraagd voor 6 PE-punten Data Science | Prijs Euro 798

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Online
Startdatum: 7 februari 2023  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuarieel professionals die zich willen verdiepen in machine learning technieken binnen het actuariaat.

 

Los blok volgen

Een los blok volgen kan ook! Ga terug naar de PE-agenda en dan naar de startdatum van het betreffende blok. Vanaf daar kunt u zich inschrijven.

 

Blok 1

Machine learning fundamenten (07-02-2023 van 09.30–12.30 uur)

  • Knowing me, knowing you: statistical en machine learning
  • Model accuraatheid en loss functies
  • Overfitting en bias-variance trade off
  • Data splitting, resampling methoden met {caret} en {rsample}
  • Parameter tuning met {caret}, {rsample} en {purrr}
  • Target en feature engineering: data pre-processing steps

 

Regressie modellen (14-02-2023 van 09.30–12.30 uur)

  • Regressiemodellen in R en tidy model output met {broom}
  • Generalized Linear Models
  • Generalized Additive Models met {mgcv}
  • Regularized (G)LMs met {glmnet}

 

Voorbereiding voor deelnemers

Voor aanvang van de workshop(s) maakt u een account aan op RStudio Cloud of test u uw eigen lokale installatie van R met de docent. In deze omgeving staan lesmateriaal en opdrachten voor u klaar.

 

Individuele begeleiding
Tijdens de workshops werkt u aan opdrachten in R. Via break-out rooms is individuele ondersteuning mogelijk. Via RStudio Cloud kunt u eenvoudig werken binnen een leeromgeving die is opgezet door de docent en alle nodige data en pakketten al vooraf voor u heeft klaargezet.

 

Inloggen voor de workshop(s)

U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro, wij verzoeken u een kwartier voor aanvang in te loggen. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Spreker

Prof. dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariaat aan de KU Leuven en associate professor aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Ir. Roel Henckaerts is data scientist bij Prophecy Labs, een AI/ML startup.

Dr. Jonas Crevecoeur is postdoctoraal onderzoeker in biostatistiek aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Workshops Hands-on Machine Learning met R Blok 1 (online)
details


Er is 1 agenda document gevonden.