Webinar Value-based ALM voor pensioenfondsen
Toelichting:

Data: 11 en 18 april | Tijd 15.00 - 17.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs Euro 399

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Online
Startdatum: 11 april 2023  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuariële professionals werkzaam bij of voor een pensioenfonds of -verzekeraar, met voldoende basis kennis van ALM, maar nog onvoldoende kennis van value-based ALM.

 

Doel

Tijdens twee webinars van ieder twee uur raakt u vertrouwd met de principes en toepassing van value-based ALM. U herkent de belangrijkste verschillen tussen de standaard en value-based methode, de theoretische achtergrond wordt verhelderd aan de hand van praktijkvoorbeelden en u kunt na afloop de verschillen tussen de standaardmethode voor collectieve waardeoverdracht en value-based overdracht beter duiden.

 

Programma

Waar in de wereld van verzekeraars value-based waardering al jaren is ingeburgerd, is dit bij pensioenfondsen nog relatief onbekend en nieuw. In de uitwerking van het pensioenakkoord zien we value-based ALM op twee plekken terugkomen: in de vaststelling van de omzetting van huidige opgebouwde aanspraken naar individuele kapitalen en in de toets op evenwichtigheid.

 

Prof. dr. Bas Werker licht op 11 april de theorie achter value-based ALM en de onderscheidende verschillen met ‘standaard’ ALM toe en Chantal de Groot MSc AAG belicht op 18 april de actuariële berekeningen, toepassingen voor pensioenfondsen en de uitwerking ervan binnen het nieuwe pensioenakkoord.

 

Docenten

Chantal de Groot MSc AAG is teammanager Pension Risk Management bij Ortec Finance en lid van de Commissie Pensioenen het Koninklijk Actuarieel Genootschap;

 

Prof. dr. Bas Werker is hoogleraar aan de Tilburg University, department of Econometrics and Operations Research .

 

Inloggen voor het Webinar

Het webinar begint op 11 en 18 april 2023 om 15.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 14.45 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Webinar Value-based ALM voor pensioenfondsen
details


Er is 1 agenda document gevonden.