Waarderen en managen van geopolitieke risico's
Toelichting:

Tijd 13.30 - 16.30 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten, waarvan 1 PE punt Duurzaamheid | Prijs Euro 299

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie:Online
Startdatum: 3 februari 2023  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Actuarieel professionals verantwoordelijk voor het 

risicomanagement binnen het verzekeringsbedrijf.

 

Doel

Tijdens deze training staat centraal hoe geopolitieke risico’s tijdig kunnen worden gesignaleerd en geanalyseerd. Gezamenlijk worden vraagstukken en oplossingen besproken en uitgewerkt. Omdat de inbreng van de deelnemers van belang is, is het aantal deelnemers beperkt tot 20. Bij meer aanmeldingen wordt een extra webinar georganiseerd.

 

Programma

Tijdens de training worden de volgende aspecten besproken:

  1. Welke spanningsvelden bestaan er op dit moment en waar gaat dit naar toe?
  2. Wat is nodig om de transitieagenda in de EU om te zetten? Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost?
  3. Welke elementen (grondstoffen) zijn waar voorhanden en kunnen ze op een economische en ecologische manier worden geëxploiteerd? In hoeverre kan de circulaire economie hierbij helpen?
  4. Welke risico’s ontstaan daarbij voor ondernemingen, de economie en voor verzekeringsmaatschappijen in het bijzonder?
  5. Hoe vertalen deze risico’s zich door naar de balans, de solvabiliteit en eventueel de liquiditeit van verzekeraars?
  6. Welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen?

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.30 uur maar u kunt vanaf 13.15 uur inloggen. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro, is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te volgen. 

 

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Waarderen en managen van geopolitieke risico's
details


Er is 1 agenda document gevonden.