Certificeerdersbijeenkomst: rondetafel ActuariŽle Functie
Toelichting:

Tijd 13.30 - 16.30 uur | Aangevraagd voor 3 certificeerders PE-punten | Prijs Euro 155

Soort:
  PE-bijeenkomst
Locatie: 
Startdatum: 16 november 2018  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: 
URL: 


Agenda documenten
Filter: 

Er is 1 agenda document gevonden.

Doelgroep

Deze rondetafelbijeenkomst is bedoeld voor certificerend actuarissen.

 

Programma

Regelgeving heeft het mogelijk gemaakt dat de Actuariële Functie in het kader van IORP II ook door de certificerend actuaris van een pensioenfonds kan worden vervuld.

 

  • Welke minimum eisen stelt de certificerend actuaris om deze functie naar behoren te kunnen vervullen?
  • Welke eisen stelt de certificerend actuaris aan de rapportages van de houder van de Actuariële Functie, als wij dat niet zelf zijn?
  • Waaraan moeten deze rapportages voldoen wil de certificerend actuaris deze mee kunnen nemen bij zijn werkzaamheden?
  • Moet de certificerend actuaris eventueel ook eisen stellen aan de houder van de Actuariële Functie zelf?

 

 

Inleider

Ruud Kruijff AAG leidt deze rondetafel in aan de hand van een aantal discussievragen en stellingen. Hij is voorzitter van de AG-commissie Kwaliteitszorg en van de AG-werkgroep Onafhankelijk Toetsende Actuaris (OTA) en in die hoedanigheid namens het AG nauw betrokken bij het dossier Actuariële Functie.

 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

 Agenda item: Certificeerdersbijeenkomst: rondetafel ActuariŽle Functie
details


Er is 1 agenda document gevonden.