AG verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

5 juli 2021 is de notitie AG2020 en de impact van de COVID-19-pandemie op de over- en ondersterfte sinds januari 2020 van de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) verschenen, waarin de onderbouwing van de impact van de pandemie op de levensverwachting in Nederland toegelicht wordt. Met de uitkomsten van haar analyse onderbouwt de CSO haar conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de Prognosetafel AG2020 aan te passen. Lees meer>>

 

Data Science Hackathon Life & Vitality

 

Doe mee met de Data Science Hackathon ‘Life & Vitality’ en bedenk innovatieve en creatieve oplossingen om overgewicht terug te dringen voor een langer en gezonder leven. Lees meer>>

Actueel

De Actuaris

 

De Actuaris is het tweemaandelijkse magazine van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

Agenda


Meer agenda items...