Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 962 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

25 mei 2022
Lees de blog van Harm Mulder

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Harm Mulder. Lees verder>>
 

details

19 mei 2022
Lees de blog van Gilbert Pluym

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Gilbert Pluym. Lees verder>>

 

details


16 mei 2022
Vacature lid Centrale Examencommissie (CEC)

Binnen onze organisatie is een vacature ontstaan voor een 

 

Lid Centrale Examencommissie (CEC)

met de portefeuille Executive Master of Actuarial Science (EMAS)

 

Als lid van de CEC bent u medeverantwoordelijk voor

 

 • de kwaliteitszorg rondom toetsing; 
 • het uitreiken van getuigschriften en verklaringen na beoordeling of het gewenste eindniveau is bereikt; 
 • verlenen van bachelor- en/of mastergraden;  
 • verlenen van vrijstellingen; 
 • uitspraak en sancties bij fraude; 
 • formuleren toetsvisie en –beleid; 
 • aanstellen examinatoren; 
 • opstellen diverse verslagen en de jaarlijkse update van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 

 

Gevraagde kennis, competenties, expertise en ervaring  

 • Kennis van het wettelijk kader rondom het hoger en wetenschappelijk onderwijs of bereid om deze kennis op te doen in een training; 
 • deskundigheid op één of meer van de kerntaken van de actuarieel professional (actuaris AG of actuarieel analist AG): waarderen, risicomanagement, productontwikkeling, accounting & control op academisch niveau; 
 • transparant en volgens good governance handelen; 
 • beleidsmatige kijk op (kwaliteitszorg rondom) toetsing; 
 • sociaal vaardig en communicatief sterk; 
 • tactvol en gevoel voor politieke verhoudingen; 
 • proactief, slagvaardig en daadkrachtig; 
 • gepromoveerd en bij voorkeur verbonden aan een universiteit. 

 

Tijdsbesteding en tijdsduur 

Het lidmaatschap van de CEC vraagt een inspanning van gemiddeld vijf uur per maand. De zittingstermijn is drie jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. Het Actuarieel Instituut zorgt voor secretariële en organisatorische ondersteuning.  

 

Aanvang  

Zo spoedig mogelijk. 

 

Procedure 

Indien u belangstelling heeft om toe te treden tot de CEC, kunt u uw motivatie en CV per e-mail sturen naar Leandra Pennartz

 

Contactpersoon voor nadere informatie 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Leandra Pennartz op telefoonnummer 030-6866190. 

details

12 mei 2022
Lees de blog van Lieke Werner

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Lieke Werner. Lees verder>>

 

details


5 mei 2022
Lees de blog van Wichert Hoekert

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Wichert Hoekert. Lees verder>>

 

details

2 mei 2022
Reactie op internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen

Op 2 april 2022 publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de internetconsultatie over het ‘Besluit toekomst pensioenen’. Dit Besluit stelt o.a. regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft afgelopen vrijdag met een notitie haar reactie gegeven op de internetconsultatie en daarmee een bijdrage willen leveren aan dit uiterst relevante maatschappelijke thema. Lees meer>>

details

26 april 2022
Vacature voorzitter Commissie Accreditatie Permanente Educatie

Wil jij graag actief zijn voor onze beroepsvereniging, ben je een teamspeler die zich wil inzetten voor de kwaliteit van onze permanente educatie en ben jij bovendien iemand bij wie de voorzittersrol van een commissie past? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Voor de Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE) zoeken we een nieuwe voorzitter. Lees hieronder meer over wat de commissie doet en kijk of jouw profiel daarbij past.

 

De functie

De voorzitter van CAPE is lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en geeft op inspirerende wijze leiding aan deze commissie. In samenwerking met de andere commissieleden speelt de voorzitter een rol bij het waarborgen van de kwaliteit van Permanente Educatie (PE) en toetsing van aanvragen aan de geldende richtlijnen.


Activiteiten en taken

CAPE informeert het bestuur AG over haar bevindingen en resultaten, evalueert periodiek het beoordelingsproces, doet zo mogelijk voorstellen tot verbetering van het proces en adviseert het bestuur AG over de uitvoerbaarheid van aanpassingen in het PE-beleid en PE-reglement.
Bij het uitvoeren van de taken stemmen CAPE, de Commissie Onderwijs AG en Commissie Kwaliteitszorg hun werkzaamheden daar waar nodig of gewenst op elkaar af.


Jouw profiel

Je bent enthousiast over de rol van voorzitter van CAPE en

 

 • je bent een actuarieel professional met kennis van het werkveld;
 • je hebt affiniteit met onderwijs en PE;
 • je volgt ontwikkelingen in het werkveld met het oog op PE;
 • je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en zoekt de verbinding;
 • je stelt de juiste prioriteiten en houdt toezicht op hoofdlijnen.


Tijdsbesteding

De tijdsbesteding bedraagt ongeveer twee uur per week en daarnaast is er tweemaandelijks overleg met de commissieleden.


Over CAPE

CAPE beoordeelt in opdracht van het bestuur AG de door leden gevolgde en door organisaties aangeboden opleidingen in het kader van PE. Daarnaast bepaalt CAPE op basis van de in het PE-reglement vastgelegde criteria of een opleiding of activiteit als PE-activiteit kan worden aangemerkt met inbegrip van het aantal toe te kennen PE-punten. Voor leden die het recent geïntroduceerde PO-model volgen, is het Persoonlijk Ontwikkelplan het vertrekpunt en toetst CAPE steekproefsgewijs of de in het plan beschreven leerresultaten zijn bereikt.


Daarnaast is de commissie betrokken bij het opstellen van eenduidig PE-beleid en transparante communicatie hierover naar de AG-leden.


CAPE bestaat in principe uit zes leden AG (vier actuarissen en twee actuarieel analisten), die op persoonlijke titel lid zijn van de commissie.


Contactpersoon voor nadere informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wies de Boer AAG, senior beleidsmedewerker bij het AG, op telefoonnummer 06-29020006 of per e-mail (wies.deboer@ag-ai.nl).


Procedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Dan kun je jouw motivatie en CV tot en met 30 juni 2022 sturen aan Wies de Boer.

 

Kandidaten worden door de Commissie Nominatie uitgenodigd voor een gesprek, op basis waarvan een selectie wordt gemaakt en een voordracht volgt aan het bestuur AG.

detailsEr zijn 962 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>