Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 7 nieuwsberichten gevonden.

10 juli 2018
EU Nieuwsbrief juli 2018

Sinds het verenigingsjaar 2009-2010 verzorgt het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de EU Nieuwsbrief. In de EU Nieuwsbrief wordt de lezer geïnformeerd over actualiteiten uit Brussel, gericht op het actuariële werkveld. Bekendheid met de Europese Unie is voor iedere professional van steeds groter belang, aangezien steeds meer regelgeving van de EU komt.

 

Download de EU Nieuwsbrief van juli 2018 of kijk voor een overzicht van alle gepubliceerde EU Nieuwsbrieven op de website van het AG.

 

details

5 juli 2018
Lees de blog van Jasper Hoogenstraaten

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Jasper Hoogenstraaten. Lees verder>>

 

details

21 juni 2018
Lees de blog van Wil Jacobs

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Wil Jacobs. Lees verder>>

 

details

14 juni 2018
Hoorzitting Tweede Kamer inzake evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In het kader van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een advies uitgebracht over (actuarieel juiste) rekenregels bij premieovereenkomsten en conversie. In maart 2018 is de evaluatie van de Wet naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

De voorlopige conclusie van het Ministerie was dat afgestapt zou moeten worden van de standaard verevening en dat zou moeten gelden ‘conversie, tenzij’. Daarnaast heeft het Ministerie geadviseerd het bijzonder partnerpensioen voortaan te baseren op de ‘huwelijkse’ periode.
 

Het AG heeft deelgenomen aan een hoorzitting van de vaste Kamercommissie SZW, woensdag 6 juni jl. Als aanvulling op de rapportage heeft het AG aan de Tweede Kamerleden onder andere de volgende zaken onder de aandacht gebracht:

 

  • Conversie heeft veel meer voordelen dan nadelen voor beide ex-partners. Denk aan de onafhankelijkheid van elkaar, de mogelijkheid tot waardeoverdracht van het geconverteerde pensioen en het aansluiten van de pensioenleeftijd bij de wens van de ex-partner.
  • Conversie van zowel het te verevenen ouderdomspensioen als het bijzonder partnerpensioen, heeft een sterke voorkeur. In het rapport is een oplossing aangedragen voor de problematiek rondom het vervallen van de partneralimentatie. Indien louter het te verevenen ouderdomspensioen wordt geconverteerd ontstaat de vreemde situatie dat de ex-partner na overlijden van de ‘deelnemer’, zowel het geconverteerde ouderdomspensioen als het bijzonder partnerpensioen uitbetaald krijgt.
  • Conversie op basis van geslachtsonafhankelijke actuariële factoren sluit aan bij de methodiek die gebruikt wordt bij vergelijkbare flexibilisering (vervroeging, uitstel, omzetting) en inkoop en afkoop van pensioenaanspraken.
  • Houd de regels voor het bepalen van de te converteren pensioenaanspraken eenvoudig.

 

De Minister heeft aangegeven om samen met het AG en de pensioensector te willen onderzoeken of de rekenregels die gebruikt kunnen worden bij de verdeling van pensioen bij scheiding, voor de hele sector te gebruiken zijn. Een eerste bespreking daarover heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Het Kamerverslag is binnenkort beschikbaar via de website van de Tweede Kamer.

 

details

14 juni 2018
Lees de blog van Peter van Meel

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Peter van Meel. Lees verder>>

 

details

6 juni 2018
Reactie AG naar aanleiding van berichtgeving AOW artikel FD

Dinsdag 5 juni 2018 publiceerde het Financieele Dagblad het artikel ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later stijgen naar 67 jaar’. In het artikel onderbouwt drs. Daan Kleinloog AAG deze uitspraak op basis van eigen onderzoek en op basis van CBS-gegevens. De verwoording in het artikel kan doen vermoeden dat het Koninklijk Actuarieel Genootschap hierin een rol heeft gespeeld. Het bestuur van het AG benadrukt (om onduidelijkheden weg te nemen) dat het artikel weliswaar door een AG-lid, maar op persoonlijke titel is geschreven. Het AG-lidmaatschap van de auteur staat hierbuiten. Dit geldt ook voor artikelen in het magazine ‘De Actuaris’, waarin artikelen op persoonlijke titel worden geschreven, tenzij expliciet anders vermeld.

details

31 mei 2018
Lees de blog van Willem Peter de Ridder

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Willem Peter de Ridder. Lees verder>>

 

details


Er zijn 7 nieuwsberichten gevonden.