Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 821 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

18 februari 2021
Lees de blog van Kees van Heugten

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Kees van Heugten. Lees verder>>

 

 

details

17 februari 2021
Bij twijfel, vraag het de toezichthouder

Om te kunnen overleven in de huidige marktomstandigheden van lage rentestanden en een almaar toenemende concurrentie, moeten verzekeraars steeds efficiënter te werk gaan. Eén van de mogelijkheden die de (her)verzekeraar hierin heeft, is het overdragen van risico naar derden. Kapitaal wordt hiermee vrijgespeeld dat kan worden ingezet voor activiteiten met een mogelijk hogere winstgevendheid. Om dit te kunnen doen moet risico-overdracht als ‘effectief’ kunnen worden aangemerkt. Immers, alleen als dit het geval is, leidt de risico-overdracht tot een vrijval van (een deel van het) vereist kapitaal onder Solvency II.

 

DNB heeft de afgelopen jaren uitvoerig aangegeven wat wel en niet kan worden aangemerkt als effectieve risico-overdracht en waar de (her)verzekeraar zoal op moet letten[1][2]. Voorbeelden zijn:

 

  • index-linked langlevenswaps moeten behandeld worden als belegging en de risicomitigatie mag daardoor niet meegenomen worden in de risicomarge;
  • Mass-Lapse-herverzekeringen worden niet erkend als effectieve risico-overdracht;
  • belangrijke aandachtspunten in de toetsing van de risico-overdracht zijn tegenpartijrisico, basisrisico, concentratierisico en retrocessie;
  • de premie die betaald wordt voor de overdracht is een afspiegeling van de hoeveelheid risico die daadwerkelijk wordt overgedragen.

 

EIOPA heeft eind september 2020 een consultatie uitgebracht over hetzelfde onderwerp[3]. Op zich niets nieuws onder de zon, veel onderdelen in deze consultatie komen overeen met de DNB-guidance. Eén van de doelstellingen van de EIOPA-consultatie is het creëren van een gelijk speelveld. Als een hedge in het ene land wel gebruikt kan worden om het vereist kapitaal te verlagen, kan het niet zo zijn dat de toezichthouder in een ander land dit niet toestaat. Hier wringt mogelijk de schoen, want leidt de EIOPA-consultatie wel tot een gelijk speelveld? Twee verschillen tussen de EIOPA-consultatie en DNB-guidance zijn:

 

  • Mass-Lapse-herverzekering wordt door EIOPA als expliciet voorbeeld genomen als een effectieve risicomitigerende maatregel terwijl DNB deze niet meer toestaat;
  • waar DNB aangeeft dat de premie een maatstaf is voor de hoeveelheid risico die wordt overgedragen, gebruikt EIOPA de vrijval in SCR als maatstaf. In een marktconsistente wereld zouden deze twee hetzelfde zijn. In de praktijk kan je je afvragen of dit inderdaad het geval is.

 

Je zou kunnen stellen dat – kijkend naar de EIOPA-consultatie – DNB misschien wat conservatief in de wedstrijd zit en dat de consultatie DNB niet direct dwingt tot een strengere beoordeling van de effectiviteit van een risico-overdracht.

 

Hoewel DNB-guidance en de EIOPA-consultatie op meerdere punten verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Eén daarvan is dat het tijdig en voldoende betrekken van de toezichthouder kan helpen bij de beoordeling van de hedge. Vooral als het gaat om nieuwe en complexe vormen van risico-overdracht.

 

Uiteindelijk is het belangrijk te beseffen dat de effectiviteit van een hedge steeds meer aandacht krijgt vanuit de toezichthouder. Het terugdraaien van een hedge kan duur zijn, als het überhaupt al mogelijk is. Omdat het hedgen van risico’s essentieel is in de efficiencyslag van verzekeraars, is het essentieel te weten hoe de toezichthouder hiertegenaan kijkt en of de hedge ook daadwerkelijk (blijvend) leidt tot een verlaging in vereist kapitaal. Een proactieve benadering kan hierbij helpen. Daarom: bij enige twijfel, vraag het de toezichthouder en ga de dialoog aan.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven door Rik van Beers MSc AAG, lid van de Commissie ERM van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

[1] https://www.toezicht.dnb.nl/3/50-235667.jsp

[2] https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-verzekeren/nieuwsbrief-verzekeren-juni-2019/dnb384599.jsp

[3] De consultatie is per 24 November 2020 gesloten. Op basis van de ontvangen feedback is EIOPA voornemens een finale versie van het rapport op te stellen en deze ter goedkeuring aan te bieden aan de Board of Supervisors. https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-launches-consultation-supervisory-statement-use-risk-mitigation-techniques-insurance_en

details

17 februari 2021
ERM Nieuwsbrief - februari 2021

De Commissie ERM heeft een aantal interessante artikelen, gepubliceerd door verschillende zusterverenigingen, belangenverenigingen en toezichthouder, geselecteerd die de moeite waard zijn om te lezen over onder andere klimaatrisico, risico surveys en Covid-19. Lees meer>>

details

16 februari 2021
Nieuwste uitgave PE nieuwsbrief

Lees de nieuwste uitgave van onze PE nieuwsbrief en schijf u in voor ons cursusaanbod!

details

15 februari 2021
Jacqueline Vandermeer–van Hoven vertrekt bij Actuarieel Instituut

Na ruim zeven jaar Actuarieel Instituut neemt onze collega Jacqueline Vandermeer–van Hoven afscheid van onze organisatie. Per 1 maart 2021 heeft Jacqueline een nieuwe uitdaging gevonden bij een andere organisatie. Wij wensen Jacqueline veel succes toe en danken haar voor haar inzet.

details

11 februari 2021
Lees de blog van Agnes Joseph

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Agnes Joseph. Lees verder>>

 

details

4 februari 2021
Lees de blog van Jeroen Breen

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Jeroen Breen. Lees verder>>

 

 

details

2 februari 2021
Nieuwste uitgave PE nieuwsbrief

Lees de nieuwste uitgave van onze PE nieuwsbrief en schijf u in voor ons cursusaanbod!

details

28 januari 2021
Lees de blog van Gisella van Vollenhoven

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Gisella van Vollenhoven. Lees verder>>

 

 

details

26 januari 2021
Schrijf in voor onze Springschool 2021!
(in archief)

 

Meedoen aan onze Springschool staat garant voor twee inspirerende dagen met actuele, vaktechnische onderwerpen en communicatieve vaardigheden. Stel zelf uw programma samen, wij bieden u de ruimte voor interactie, discussie en het uitwerken van praktijkopdrachten.

 

Schrijf in vóór 26 februari en ontvang het Springschool-deelnemerspakket!

 

Meer informatie over de onderwerpen, sprekers en trainers>>

details


Er zijn 821 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>