Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 14 nieuwsberichten gevonden. Spring direct naar pagina 1 | 2

11 oktober 2018
Invulling actuariële functie door certificerend actuaris is logisch en pragmatisch

Accountants vinden dat de certificerend actuaris niet kan samenvallen met de actuariële sleutelfunctie zoals IORP die voorschrijft. Het AG stelt dat die twee zaken probleemloos vallen te combineren. Lees meer>>

details

11 oktober 2018
Lees de blog van Wichert Hoekert

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Wichert Hoekert. Lees verder>>

 

details

5 oktober 2018
Lees de blog van Jan-Huug Lobregt

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Jan-Huug Lobregt. Lees verder>>

 

details

4 oktober 2018
Actuarieel Instituut zoekt lid voor Centrale Examencommissie (CEC)

Het Actuarieel Instituut zoekt een lid voor de Centrale Examencommissie (CEC) met als portefeuille de Executive Master of Actuarial Science (EMAS). Lees meer>>

details

27 september 2018
Lees de blog van Fleur Rieter

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Fleur Rieter. Lees verder>>

 

details

26 september 2018
Esko Kivisaari benoemd tot Chairperson AAE, Falco Valkenburg vicevoorzitter

Esko Kivisaari (Finland) is benoemd tot Chairperson van de Actuarial Association of Europe (AAE) voor een periode van 1 jaar tot oktober 2019. Daarnaast is Falco Valkenburg AAG RBA benoemd tot vicevoorzitter voor dezelfde periode. Lees meer>>

details

20 september 2018
Lees de blog van Stephan van Stalborch

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Stephan van Stalborch. Lees verder>>

 

details

14 september 2018
Lees de blog van Mohamed Lechkar

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Mohamed Lechkar. Lees verder>>

 

details

12 september 2018
Koninklijk Actuarieel Genootschap: Levensverwachting in Nederland blijft stijgen maar minder snel dan eerder geraamd, dekkingsgraden van pensioenfondsen kunnen stijgen met 1 procent

Uit de Prognosetafel AG2018 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden. De verwachte toename van de levensverwachting is echter afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2016. Op basis van de laatste inzichten is de levensverwachting van een meisje, geboren in 2019, 92,5 jaar en van een in 2019 geboren jongen, 90,0 jaar.

 

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen de Prognosetafel AG2018 gebruiken voor het vaststellen en toetsen van hun technische voorzieningen en premies. De effecten zullen niet voor alle portefeuilles hetzelfde zijn. Met name de samenstelling naar leeftijd en geslacht bepaalt de effecten voor een specifieke portefeuille. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij een rekenrente van 1%, bij portefeuilles met relatief veel mannen, de technische voorzieningen eind 2018 ongeveer met 1,2% zullen afnemen en dat bij portefeuilles met relatief veel vrouwen, de technische voorzieningen met ongeveer 1,6% zullen afnemen. De afname van de technische voorzieningen zal een positief effect hebben op de dekkingsgraden van pensioenfondsen, waarbij de hoogte tevens afhankelijk is van de daadwerkelijke marktrente.

 

Indien de Prognosetafel AG2018 gebruikt zou worden voor de eerstvolgende vaststelling (eind 2018) van de AOW-leeftijd voor het jaar 2024, dan is op basis van de huidige wetgeving de verwachting dat de AOW-leeftijd in 2024 ongewijzigd 67 jaar en 3 maanden blijft, maar in de jaren erna door zal stijgen tot 68 jaar in 2029. Ga naar de Prognosetafel AG2018>>

 

details

7 september 2018
IFRS 17 update sessie voor actuarissen en accountants

Op 5 november organiseert de werkgroep IFRS van het Koninklijk Actuarieel Genootschap een IFRS 17 update sessie.

details


Er zijn 14 nieuwsberichten gevonden. Spring direct naar pagina 1 | 2