Nieuwsberichten - archief
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 699 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

11 juni 2020
Vacatures bestuursleden

Door het vertrek van één van de bestuursleden en een uitbreiding van de huidige bezetting, zoekt het bestuur twee bestuursleden die de komende jaren de strategische uitdagingen aan willen gaan.

 

De positionering van de actuarieel professional en het AG is een van belangrijkste taken van het bestuur. De strategische koers is vastgesteld en de eerste initiatieven zijn ontwikkeld. Als bestuurslid ben je actief betrokken bij het verder uitzetten van de deze koers, waarbij de focus ligt op het vergroten en verbreden van de inzetbaarheid en relevantie van de actuarieel professional. Daarnaast draag je vanuit jouw expertise bij aan de formulering van het verenigings- en stichtingsbeleid en je doet dat in samenspraak met de daarbij relevante commissies, het bureau en stakeholders. Ook ben je als bestuurslid medeverantwoordelijk voor het AI en denk je mee over de ontwikkeling van het onderwijs en de opleidingen. De verschillende portefeuilles binnen het bestuur worden in overleg verdeeld.

 

Gevraagde competenties, expertise en ervaring

 • Je bent lid van het AG, je hebt kennis van en affiniteit met het actuariële werkveld, bent innovatief en veranderingsgezind.
 • Je hebt ervaring met (strategische) beleidsontwikkeling en het aansturen van processen.
 • Je bent in staat de visie van het AG en het AI op een adequate en doeltreffende wijze te verwoorden.
 • Je denkt en handelt vanuit het belang van het AG en het AI.

 

Persoonlijke kwaliteiten

 • Communicatief sterk en sociaalvaardig.
 • Vermogen om visie te formuleren en uit te dragen.
 • Verbindend vermogen.
 • Daadkrachtig en resultaatgericht.

 

Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een periode van twee jaar benoemd, met de mogelijkheid deze termijn daaropvolgend twee keer met twee jaar te verlengen.

 

Contactpersoon voor nadere informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Duijn, algemeen directeur AG en AI, telefoonnummer 030-6866150 of per e-mail hans.duijn@ag-ai.nl.

 

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een motivatie en CV vóór 29 juni 2020 aan Clarisse Kalk (clarisse.kalk@ag-ai.nl).

 

Kandidaten worden door de Commissie Nominatie uitgenodigd voor een gesprek. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt, waarna een voordracht volgt aan het bestuur en goedkeuring wordt gevraagd aan de ALV.

details


19 mei 2020
Vacature bestuurslid AG en AI met de portefeuilles PA&PR en Pensioenen

Binnenkort komt binnen het bestuur AG en AI de portefeuille van Public Affairs & Public Relations (PA&PR) en Pensioenen vacant.

 

Een belangrijke taak van het bestuur is het bepalen van de strategie die de positionering van de actuarieel professional en het AG en AI verder moet verstevigen. Vanuit jouw expertise ben je actief betrokken bij het uitzetten van deze strategische koers en de verdere ontwikkeling van het verenigings- en stichtingsbeleid. Vanuit je rol van portefeuillehouder PA&PR leg je contacten en sta je bijvoorbeeld de ‘pers’ te woord en licht publicaties en standpunten van het AG toe. Dit met het doel de naamsbekendheid van het AG en AI te verhogen en de toegevoegde waarde van de actuarieel professional onder de aandacht te brengen. Vanuit je rol van portefeuillehouder Pensioenen houd je actief contact met de commissie Pensioenen. Daarnaast denk je, vanuit je bestuurdersrol bij het AI, mee over de visie op onderwijs in het algemeen en de opleidingen van het AI in het bijzonder.

 

Gevraagde competenties, expertise en ervaring

 • Je bent lid van het AG en je hebt kennis van en affiniteit met het actuariële werkveld en als zodanig herkenbaar en gezaghebbend voor de betreffende achterban;
 • Je hebt (ruime) ervaring/affiniteit op het gebied van PA&PR en van het pensioendomein;
 • Je hebt ervaring met (strategische) beleidsontwikkeling en het aansturen van processen;
 • Je bent in staat de visie van het AG en het AI op een adequate en doeltreffende wijze zowel intern als extern te verwoorden;
 • Je denkt en handelt vanuit het belang van het AG en het AI.

 

Persoonlijke kwaliteiten

 • Communicatief sterk en sociaalvaardig;
 • Vermogen om visie te formuleren en uit te dragen;
 • Verbindend en gezaghebbend;
 • Daadkrachtig en resultaatgericht.

 

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid deze termijn daaropvolgend twee keer met twee jaar te verlengen.

 

Contactpersoon voor nadere informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Duijn, algemeen directeur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut, telefoonnummer 030-6866150 of per e-mail hans.duijn@ag-ai.nl.

 

Procedure                                                       

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende bestuursfunctie stuur dan een motivatie en CV vóór 3 juni 2020 aan Clarisse Kalk (clarisse.kalk@ag-ai.nl).

 

Kandidaten worden door de Commissie Nominatie uitgenodigd voor een gesprek, op basis waarvan een selectie zal worden gemaakt, waarna een voordracht volgt aan het bestuur van het AG en het AI en goedkeuring wordt gevraagd aan de ALV van 2 juli 2020.

details

13 mei 2020
Informatiemiddag EMAS

Dinsdag 23 juni 2020 organiseren wij een informatiemiddag over onze opleiding EMAS, bedoeld voor iedereen die interesse heeft om actuaris te worden of zich wil oriënteren op het programma. Meer informatie en aanmelden>>

 

details

1 april 2020
Ga verstandig om met het gebruik van modellen

“Ga verstandig om met het gebruik van modellen”. Dat stelt de Commissie Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) in het paper “Modelleren is een kunst”. Voor actuarissen en andere professionals zijn modellen een onmisbaar onderdeel van hun instrumentarium. Ze brengen verwachtingen en risico’s in beeld. Maar een model blijft slechts een benadering van de werkelijkheid. Dat zien we ook in de huidige situatie waarin we vanwege de crisis rond het coronavirus mogelijk zelfs buiten de venijnige staart van de verdeling terecht zijn gekomen. De uitkomst is afhankelijk van de gehanteerde aannames. En niet elk model is overal voor geschikt.

 

Bij ieder vraagstuk is het van belang stil te staan bij de vraag of complexere en meer gedetailleerde modellen meerwaarde hebben. Complexe modellen brengen het risico met zich mee dat de uitkomsten ervan als absolute waarheid worden gezien, terwijl ook deze modellen afhankelijk zijn van de aannames die worden gemaakt. Soms zijn modellen zo ingewikkeld dat de uitkomsten niet worden begrepen en schijnzekerheid ontstaat.

 

Vaak wordt te makkelijk teruggegrepen naar ingewikkelde modellen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van value based Asset Liability Management (ALM) modellen volgens de Common Methodology van EIOPA. Daaruit blijkt dat sommige gebruikers een optiewaarde verwarren met de verwachtingswaarde. Een ander voorbeeld is de gevraagde doorrekening van 10.000 in plaats van 2.000 scenario’s voor de uniforme rekenmethodiek (URM) voor pensioencommunicatie. De Commissie Pensioenen trekt de conclusie dat dit voor het beoogde doel geen meerwaarde biedt, maar weet wel dat het meer kosten met zich meebrengt.

 

Ook in de discussie over het nieuwe pensioenstelsel spelen modellen een belangrijke rol en is het dus belangrijk om te waken voor goed modelgebruik. Bijvoorbeeld bij een eventuele afschaffing van de doorsneesystematiek. Hierbij is het de vraag of compensatielasten op zijn plaats zijn en hoe die te berekenen zijn. Ook bij het van invaren van oude rechten in een eventueel nieuw contract, rijst de vraag welk model geschikt is om op uitlegbare wijze de juiste pensioentoezegging te berekenen. De Commissie Pensioenen waarschuwt om niet meteen naar het meest complexe en gedetailleerde model te grijpen voor deze vraagstukken. Juist de uitlegbaarheid is volgens het AG van groot belang om tot vertrouwen in een nieuw pensioenstelsel te komen.

 

Nb. Dinsdag 7 april 2020 organiseert het Actuarieel Instituut een webinar waarin dieper ingegaan wordt op het gebruik van risicomodellen en de onderschatting van staartrisico's.

 

details

26 maart 2020
Coronavirus (COVID-19): colleges, lessen en PE-bijeenkomsten van het AI

Het Actuarieel Intituut (AI) heeft, naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van het kabinet (maandag 23 maart 2020), besloten alle colleges en lessen tot maandag 1 juni 2020 alleen online aan te bieden. De geplande examens gaan door en worden omgezet naar examens die de student thuis kan maken. Nadere berichtgeving hierover volgt via de opleidingscoördinator.

 

Alle fysieke bijeenkomsten in het kader van Permanente Educatie (PE) tot 1 juni 2020 zijn geannuleerd. Om u toch de gelegenheid te bieden de komende weken PE-punten te halen, bieden wij vanaf eind maart verschillende webinars aan. Kijk hiervoor in onze online agenda en houd onze berichtgeving goed in de gaten.

 

Het AI volgt ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan jacqueline.vanhoven@ag-ai.nl (opleidingen) of inge.teutelink@ag-ai.nl (PE-bijeenkomsten).

details


Er zijn 699 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>