Nieuwsberichten - archief
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 838 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

24 augustus 2021
Let's celebrate International Actuaries Day!

On September 2, 1895, the very first International Congress of Actuaries (ICA) was held in Brussels. The purpose of this event was to prove to governments of various nations that actuaries performed a legitimate and needed field of work; since then the profession has grown by leaps and bounds. 

IAA President Jan Kars invites the entire profession to register for the international actuaries’ day, September 2 2021.

 

 

#celebratingactuaries2021

details

22 juni 2021
Laatste webinars voor de zomervakantie!

De werking van virusmodellen (webinar, 29 juni en 6 juli 2021, 6 PE-punten)

Kees van Heugten en Rob Smit gaan tijdens twee online bijeenkomsten in op de werking van virusmodellen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan bij virusmodellen die internationaal worden gebruikt en worden diverse begrippen behandeld, komen de Markov eigenschappen van de virusmodellen aan de orde en krijgt u een introductie als voorbereiding op de huiswerkopdracht. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de huiswerkopdracht besproken en krijgt u inzicht in toepassingen van een aantal scenario’s met een Markov model. Na het volgen van deze twee bijeenkomsten bent u in staat om virusmodellen te begrijpen, er zelf één te ontwikkelen op basis van het Markov principe en scenario’s te berekenen. Meer informatie en inschrijven>>

 

Update on Liquidity Risk Requirements (webinar in English, 5 juli 2021, 2 PE-punten)

This webinar is for actuarial and other financial professionals, who want to get more grip on the liquidity risk in their organisation after applying new regulations. Liquidity risk is receiving increasing attention from regulators and observing market parties. Matteo Sottocornola (EIOPA) will provide a deeper understanding of the currently proposed EIOPA liquidity stress testing requirements and Gerrit Jan van den Brink will take a closer look at the practical consequences of the new regulations. Meer informatie en inschrijven>>

 

Inflatie: een spook of een fantoompijn? (webinar, 8 juli 2021, 2 PE-punten)

Nu de ECB de geldkraan opnieuw opendraait rijst de vraag waarom de inflatie niet al lang geëxplodeerd is en naar welke factoren we eigenlijk moeten kijken om te bepalen of en hoe inflatie zich gaat ontwikkelen? Ronald Bosman en Gerrit Jan van den Brink belichten verschillende theoretische concepten rondom inflatie, duiden waarom die verschillen er zijn en wat het effect kan zijn op verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland. Beide sprekers maken gebruik van verschillende interactieve elementen en bieden u voldoende ruimte om eigen ideeën te delen en vragen te stellen. Meer informatie en inschrijven>>

 

Wilt u meer informatie over deze webinars of op de hoogte blijven van ons actuele aanbod? Ga dan naar onze agenda en volg ons via LinkedIn.

details

3 juni 2021
Lees de blog van Rik van Beers

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Rik van Beers. Lees verder>>

 

details

3 juni 2021
Nieuw op onze PE-agenda!

Voordat de zomerperiode echt start, hebben wij, naast ons bestaande aanbod, nog drie nieuwe webinars voor u geprogrammeerd.

 

De werking van virusmodellen (webinar)

Na het volgen van deze bijeenkomst (2 dagdelen) bent u in staat om virusmodellen te begrijpen, er zelf één te ontwikkelen op basis van het Markov principe en scenario’s te berekenen. Kees van Heugten en Rob Smit gaan tijdens het eerste dagdeel in op virusmodellen die internationaal worden gebruikt en waarvan documentatie beschikbaar is. Tijdens het tweede dagdeel wordt een huiswerkopdracht besproken en krijgt u inzicht in toepassingen van een aantal scenario’s met een Markov model. Meer informatie en inschrijven>>

 

Update on Liquidity Risk Requirements (webinar in English)

This webinar is for actuarial and other financial professionals, who want to get more grip on the liquidity risk in their organisation after applying new regulations. Matteo Sottocornola (EIOPA) will provide a deeper understanding of the currently proposed EIOPA liquidity stress testing requirements and Gerrit Jan van den Brink will take a closer look at the practical consequences of the new regulations. Meer informatie en inschrijven>>

 

Inflatie: een spook of een fantoompijn? (webinar)

Nu de Europese Centrale Bank (ECB) de geldkraan opnieuw opendraait, kunt u zich afvragen waarom de inflatie niet al lang geëxplodeerd is. En naar welke we factoren we eigenlijk moeten kijken om te bepalen of en hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen? Ronald Bosman en Gerrit Jan van den Brink belichten verschillende theoretische concepten rondom inflatie, duiden waarom die verschillen er zijn en wat het effect kan zijn op verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland. Meer informatie en inschrijven>>

 

Geïnteresseerd in deze webinars of wilt u op de hoogte blijven van ons actuele aanbod? Houd dan onze agenda in de gaten en volg ons via LinkedIn.

 

Inge Teutelink, Elisa Vandermeer en Harmen van der Panne

details

31 mei 2021
Petra Silven–Keijzer overleden

Donderdag 27 mei 2021 ontvingen wij het bericht dat drs. Petra Silven–Keijzer AAG op 25 mei 2021 plotseling is overleden. Petra was lid van de vereniging sinds 1991 en als manager actuariaat werkzaam bij Blue Sky Group. Petra nam regelmatig deel aan kring- en andere bijeenkomsten van de vereniging en aan PE-bijeenkomsten van het Actuarieel Instituut. Wij zullen haar aanwezigheid dan ook zeer missen.

 

Namens de vereniging wensen wij haar gezin, familie en andere nabestaanden sterkte met dit ongelofelijke en niet te bevatten verlies. Onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden. Het afscheid vindt vandaag in besloten kring plaats. Er is een online gedenkplaats ingericht op memori.nl.

details


26 april 2021
Nieuwste uitgave PE nieuwsbrief

Lees de nieuwste uitgave van onze PE nieuwsbrief en schrijf u in voor ons cursusaanbod!

details

22 april 2021
Lees de blog van Gerrit Jan van den Brink

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Gerrit Jan van den Brink. Lees verder>>

 

details

14 april 2021
COVID-19: een update

Recentelijk heeft de AG-Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) een korte update gegeven over COVID-19 en de mogelijke impact hiervan op de prognose van de levensverwachting. Deze update is terug te lezen op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

Het mag duidelijk zijn dat door de pandemie alle sterfteprognoses een grotere onzekerheid hebben dan voorheen. De vraag wat de impact van COVID-19 op de levensverwachting gaat zijn, is nog lastig te beantwoorden.

 

De CSO en de werkgroep Prognosetafels zullen in de komende maanden beschikbare cijfers analyseren en gevoeligheidsanalyses doorrekenen. Bij de laatste publicatie in september 2020 heeft de CSO al uitgebreid stilgestaan bij COVID-19 en de mogelijke gevolgen voor de prognose van de levensverwachting. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze publicatie van september 2020.

 

Veel zal uiteindelijk afhangen van het antwoord op de vraag of effecten structureel of tijdelijk van aard zijn. Is het aannemelijk dat de recentelijk waargenomen oversterfte representatief is voor de ontwikkeling van de levensverwachting op de lange termijn? Of is er sprake van een tijdelijk effect totdat het vaccin de kans op sterfte als gevolg van corona heeft geminimaliseerd? Deze vragen zijn met veel onzekerheid omgeven en zijn pas op termijn goed te beantwoorden.

 

Met de huidige beschikbare informatie geeft de Prognosetafel AG2020 nog steeds de best mogelijke inschatting voor de langetermijnlevensverwachting van de Nederlandse bevolking. De komende maanden zal de CSO nieuwe overlijdensdata en informatie over COVID-19 in haar onderzoek meenemen en bekijken of de levensverwachting moet worden bijgesteld of niet. De CSO is zich ervan bewust dat, wanneer de analyses tot een update van de sterfteprognose in 2021 leiden, stakeholders tijdig moeten worden geïnformeerd zodat deze zorgvuldig hun besluitvormingsproces kunnen doorlopen voor bijvoorbeeld premies en tarieven voor 2022. Daarom zal de CSO uiterlijk 15 juli 2021 bekendmaken of in 2021 een nieuwe sterfteprognose wordt gepubliceerd. Wanneer de CSO besluit tot een aanpassing van de sterfteprognose in 2021, dan zal deze uiterlijk 15 september 2021 worden gepubliceerd. 

 

Commissie Sterfte Onderzoek, 14 april 2021

detailsEr zijn 838 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>