EU Nieuwsbrief juni 2021

23 juni 2021

Sinds het verenigingsjaar 2009-2010 verzorgt het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de EU Nieuwsbrief. In de EU Nieuwsbrief wordt de lezer geïnformeerd over actualiteiten uit Brussel, gericht op het actuariële werkveld. Bekendheid met de Europese Unie is voor iedere professional van steeds groter belang, aangezien steeds meer regelgeving van de EU komt.

 

Download de EU Nieuwsbrief van juni 2021 of kijk voor een overzicht van alle gepubliceerde EU Nieuwsbrieven op de website van het AG.