AG publiceert Notitie AG-tafel 2003-2008

27 januari 2010

Begin 2007 publiceerde het AG de AG-tafel 2000–2005. In aanvulling daarop zijn in 2008 en 2009 updates van deze tafel uitgebracht (AG-tafel 2001–2006 en 2002–2007).


Begin november 2009 is over de stand van zaken bij de ontwikkeling van de AG-prognosetafel gemeld dat het AG ook een update 2003–2008 zou publiceren op het moment dat het CBS de vijfjaars sterftestatistiek zou verstrekken. Na ontvangst van deze statistieken eind december zijn deze verwerkt tot de nieuwe AG tafel 2003-2008.


Tevens zijn de uitkomsten van deze AG tafel beoordeeld in het kader van de eerder uitgebrachte leidraad in verband met het nog niet beschikbaar zijn van de herziene AG prognosetafels. De resultaten van de AG-tafel 2003–2008 zijn met de direct betrokkenen besproken en zorgvuldig afgestemd.

 

Uit de resultaten van de AG-tafel 2003–2008 komt opnieuw naar voren dat de eerder afgegeven prognoses duidelijk zijn onderschat. In de AG-leidraad is vermeld dat de certificerende actuaris, op moment van toetsing, rekening dient te houden met (actuele) ontwikkelingen, in samenhang met het gehele stelsel van actuariële grondslagen. Mede op basis hiervan dient – waar nodig - rekening gehouden te worden met het feit dat de prognose van de levensverwachting moet worden bijgesteld.


In het kader van deze actuele ontwikkelingen wordt geadviseerd om bij de certificering over boekjaar 2009 – waar nodig - rekening te houden met een materiële wijziging van een voorzienbare trend in de levensverwachting.

Download de Notitie AG-tafel 2003-2008>>

Actuele actuariële grondslagen DNB>>