Actuarieel Genootschap: Principes voor de Ultimate Forward Rate

4 april 2013

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven aan welke principes een rentetermijnstructuur dient te voldoen.


Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een externe Commissie – de Commissie UFR – ingesteld die moet onderzoeken hoe geborgd kan worden dat de UFR realistisch is en blijft. De notitie ‘Principes voor de Ultimate Forward Rate’, waarmee het AG een bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie over het toepassen van de UFR, is dinsdag 2 april jl. aangeboden aan de leden van de Commissie UFR.


Download de notitie Principes voor de Ultimate Forward Rate>>