Nieuwe prognose levensverwachting: weinig impact op dekkingsgraad pensioenfondsen

9 september 2014

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft dinsdag 9 september 2014 de nieuwe verwachting van de overlevingskansen voor de Nederlandse bevolking gepresenteerd. De nieuwe waarnemingen en voorspellingen, gepubliceerd in de Prognosetafel AG2014, zijn in lijn met de in september 2012 afgegeven prognose. Het AG verwacht daarom geen grote aanpassingen in de technische voorzieningen van de meeste pensioenfondsen en verzekeraars. Lees meer>>