WGA-ERD: hoe goed werkt het hybride stelsel

26 januari 2015

Met de introductie in 2006 van het hybride stelsel voor de WGA-ERD (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten – Eigenrisicodragen), beoogde de overheid een gelijk speelveld waarin werkgevers de keuze wordt geboden hun WGA-risico onder te brengen bij het publieke UWV, bij een private verzekeraar of het risico in eigen beheer te nemen. Uit onderzoek door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) blijkt dat door (elementaire) verschillen tussen de publieke dekking en premie enerzijds en de private dekking en premie anderzijds er op dit moment geen sprake is van een level playing field.

 

Het AG waarschuwt, in haar position paper WGA-ERD, Is er wel een level playing field?, dat door toenemende verschillen tussen de publieke en private dekking en mede door het toevoegen van een aantal vangnetcategorieën, de reële mogelijkheid bestaat dat in de nabije toekomst geen private verzekeraars meer actief zullen zijn op de WGA-markt.

 

Onafhankelijk van het toekomstbeeld dat de politiek voor het stelsel voor ogen heeft, is een heroverweging nodig van de opzet en inrichting van het hybride stelsel. Het AG biedt in haar position paper hiervoor diverse alternatieven aan. Zonder ingrijpen lijkt namelijk voor het hybride stelsel in zijn huidige vorm het einde in zicht. Ga naar het position paper WGA-ERD, Is er wel een level playing field?>>