Melchior Mattens wint de Johan de Witt scriptieprijs 2017

23 november 2017

De Johan de Witt scriptieprijs is dit jaar toegekend aan Melchior Mattens MSc voor zijn scriptie “Climate change and Insurance: Projection of premium level developments in a competitive property insurance market”. Tijdens het Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, donderdag 23 november 2017, ontving Mattens uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG een beeldje van Johan de Witt, een geldbedrag van € 5.000 en het juryrapport.

 

Jos Berkemeijer AAG (links) en Melchior Mattens MSc (rechts)

 

Klimaatverandering heeft impact op zowel de gemiddelde schadelast als op het catastroferisico en dus op zowel premiebeleid als kapitaalbeleid van schadeverzekeraars. In een competitieve markt met Solvency II regelgeving leidt dat tot een complex probleem. Mattens concludeert in zijn scriptie dat premiestijging ten gevolge van klimaatveranderingen over de komende 30 jaar gemiddeld bijna 20% kan bedragen. De concurrentie in de markt heeft grote impact op de risicostijging, aangezien kleinere verzekeraars een relatief hoger catastroferisico hebben, wat tot hogere kapitaalslasten leidt. Concentratie in de markt zou hierdoor de premiestijging kunnen verminderen.

 

De jury is zeer onder de indruk van de originaliteit van deze scriptie. De combinatie van modellering van stormschade met slimme parameters en een marktanalyse met speltheorie leidt tot bijzondere resultaten. Ook beoordeelt de jury het onderzoek als zeer relevant, omdat klimaatverandering actueel is en Mattens aantoont dat de gevolgen in de Nederlandse verzekeringsmarkt ingrijpend kunnen zijn.

 

Mattens schreef zijn scriptie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde in de Master Actuarial Science & Mathematical Finance.

 

Download de presentatie van Melchior Mattens>>