Gezocht: Brexit actuaris? - door Rik van Beers MSc AAG

17 oktober 2019

Laatst zag ik een vacature op LinkedIn voor een Brexit actuaris. Onder de vacature stond een reactie met de grap of het om een tijdelijk contract ging of toch voor onbepaalde tijd. Dit tekent denk ik het huidige sentiment in de markt. Verzekeraars zijn inmiddels al enige tijd voorbereid op een Brexit. Entiteiten zijn opgericht om toegang tot de EU-verzekeringsmarkt te behouden, mogelijke Brexit scenario’s zijn doorgerekend en de bijbehorende benodigde kapitaalinjecties zijn bekend. De Brexit actuaris in de vacature zal zich daarom voornamelijk bezighouden met het per kwartaal herberekenen van deze scenario’s en injecties.

 

Bovenstaand betekent ook dat we inmiddels, afgezien van een mogelijke toekomstige Brexit recessie, een goed beeld kunnen schetsen van de gevolgen van Brexit voor verzekeraars. De gevolgen zijn logischerwijs het grootst voor Britse verzekeraars. Synergievoordelen dalen, kosten stijgen, kapitaalvereisten nemen doorgaans toe en – vanwege het niet meer automatisch toe kunnen passen van de zeer riante Matching Adjustment – de concurrentiepositie in de EU-markt krijgt een klap.

 

De grootste impact wordt echter in veel gevallen veroorzaakt door herverzekering, en niet alleen in het geval van Britse verzekeraars. Allereerst wordt de toegang tot de Londense herverzekeringsmarkt, waar traditioneel de specialistische risico’s worden afgedekt, beperkt. Misschien nog wel belangrijker is de kredietwaardigheid van Britse (her)verzekeraars. Het is reëel te veronderstellen dat deze verslechtert in het geval van een Britse recessie en kan leiden tot een aanzienlijke stijging van het aan te houden kapitaal voor tegenpartijrisico en het is niet altijd even eenvoudig hier een effectieve en efficiënte oplossing voor te vinden.

 

De gevolgen van Brexit voor Nederlandse verzekeraars lijken te overzien. Maar blijft dit zo waneer een tweesplitsing ontstaat binnen de EU en meerdere lidstaten besluiten uit te treden? De chaos rond Brexit heeft de Eurosceptische geluiden uit andere lidstaten in ieder geval niet doen verstommen. Misschien is het daarom een idee om, dit in het achterhoofd houdendende, op een regenachtige zondagochtend de herverzekeringscontracten nog eens goed door te nemen. Mocht er ooit een definitieve datum komen voor Brexit, dan zal er vast nog wel ergens een Brexit actuaris zijn die tijd over heeft om dit voor u te doen.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven door Rik van Beers MSc AAG, actuaris in Ierland en lid van de Commissie ERM van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.