Beroepsprofiel Actuarieel Analist AG

Publicatiedatum: 2020

 

Een beroep met maatschappelijke relevantie en volop perspectief, daar mag u trots op zijn. Als actuarieel analist komt u in aanraking met analytische en maatschappelijk relevante vraagstukken, in een veelzijdige en financieel interessante carrière. De beroepsperspectieven zijn goed en richten zich vaak op de financiële risico’s.

 

Het zijn uw analyses en adviezen die direct het belang raken van financiële instellingen, verzekerden, pensioengerechtigden, werknemers, werkgevers, aandeelhouders, overheid, toezichthouders en maatschappelijke groeperingen. Als actuarieel analist biedt u toegevoegde waarde doordat u risico’s inzichtelijk maakt, meet, beheerst en vaak samen met anderen weet te vertalen naar beleid.

 

De complexiteit binnen de financiële wereld is de afgelopen jaren toegenomen. Er heeft een sterke verschuiving plaatsgevonden naar economische principes met meer aandacht voor risico, rendement en kapitaaldenken, wat in de verzekeringssector is versterkt door de introductie van Solvency II en in de pensioensector door het FTK en IORP II. Daarnaast zijn ingrijpende marktontwikkelingen te zien, zoals een dalende vraag naar levensverzekeringen, een vermindering van Defined Benefit Pensioen-regelingen en een groei van het aantal (C)DC regelingen. En niet in de laatste plaats hebben wij te maken met de toegenomen zorgplicht en integratie van sociale media in productontwikkeling.

 

Deze ontwikkelingen in het werkveld zorgen voor veranderingen binnen het vak van de actuarieel analist. Er worden nieuwe eisen gesteld aan voor u bekende taken en actuarieel geschoolden zijn meer werkzaam op het bredere terrein van risicomanagement, waardoor ook andere sectoren tot het werkveld kunnen behoren.

 

Daarnaast wordt van de analist gevraagd om steeds vaker in multidisciplinaire teams te werken. Dit alles zorgt ervoor dat u soms een beroep moet doen op andere kennis, vaardigheden en competenties dan voorheen het geval was.

 

Het is voor de beroepsvereniging van belang dat er een gemeenschappelijk kader is voor wat betreft de invulling van ons beroep, zodat de rol van de actuarieel professional duidelijk is en de kwaliteit van de Actuarieel Analist AG wordt bewaakt. Daarom sluiten wij in dit beroepsprofiel aan op de recente ontwikkelingen en spreken wij gezamenlijke principes en gedragsregels af. De opleiding en permanente educatie krijgen hiermee een duidelijk kader waaraan deze moeten voldoen. Ook is aansluiting gezocht bij het al bestaande beroepsprofiel van Actuaris AG, gepubliceerd in 2016.

 

Dit beroepsprofiel omschrijft wat uw prachtige beroep inhoudt. Zowel het belang van het vak als de kerntaken en competenties. Het is het vertrekpunt voor de beroepsontwikkeling van actuarieel analisten, het beroep zelf en de toegevoegde waarde van het beroep, nu én in de toekomst.