AG2020 en de impact van de COVID-19-pandemie: over- en ondersterfte sinds januari 2020

Publicatiedatum: 5 juli 2021

 

De Commissie Sterfte Onderzoek en Werkgroep Sterfte Onderzoek van het Koninklijk Actuarieel Genootschap hebben bij het uitbrengen van het prognosemodel AG2020 in september 2020 geen gebruik gemaakt van de data over het lopende jaar 2020. Er is data gebruikt tot en met het eind van 2019 en op dat moment had de COVID-19 pandemie Europa nog niet bereikt. Bij de presentatie van AG2020 werd aangekondigd dat in de loop van 2021 door de Commissie besloten zou worden of een update van de prognose nodig zou zijn naar aanleiding van dan beschikbaar komende gegevens over de sterftecijfers over 2020 en het begin van 2021.

 

In deze notitie bespreken we de nieuwe gegevens en de manier waarop die gebruikt zijn om een inschatting te maken van de impact van de pandemie. Met de uitkomsten van deze analyse onderbouwen we de conclusie van de Commissie dat er op dit moment geen aanleiding is om een aanpassing te publiceren voor het prognosemodel AG2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie.