Ga jij bijdragen? – door ir. drs. Jeroen Breen AAG

 

“Kunnen actuarissen en econometristen bijdragen aan een thema als duurzaamheid?” was de centrale vraag tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie (VSAE) van de Universiteit van Amsterdam.

 

Sinds 2012 mag ik dagvoorzitter zijn en elk jaar stellen we rond mei het thema vast voor het komende congres. Afgelopen jaar was het thema “Zwarte Zwanen, (on)zekere gebeurtenissen” en voor dit jaar zochten we een thema wat buiten de comfort zone van een gemiddelde actuaris/econometrist ligt: “Duurzaamheid, hoe ga jij bijdragen?” In aanloop naar dit congres las ik het boek “Netto positief” van oud Unilever topman Paul Polman, waarin hij handvatten geeft aan bedrijven die meer willen geven dan nemen. Hij geeft hierin aan dat oneindige economische groei niet mogelijk is; we hebben maar één planeet dus we moeten als samenleving, en dus ook als individu, moeten teruggeven.

 

Tijdens het congres kwamen een flink aantal van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) aan bod, waarvan klimaatrisico met stip bovenaan stond. De impact van de opwarming van de aarde is namelijk mega en klimaatrisico’s zijn daarnaast ook bij uitstek risico’s waar actuarissen en econometristen “los” op kunnen gaan: het doorrekenen van de consequenties van scenario’s en de what if’s, zodat beleidsbepalers op basis van die uitkomsten keuzes kunnen maken. Maar niet alleen voor wat betreft klimaat, want wat dacht je van het doel betaalbare en duurzame energie of het doel verantwoorde consumptie en productie? Tijdens het congres werd dit perfect geïllustreerd door een spreker die klimaat als passie had en uitgebreid inging op allerlei ontwikkelingen op het gebied van klimaat. Maar omdat hij niet de competentie had om deze ontwikkelingen te modelleren had hij contact opgenomen met een actuaris, om samen aan de slag te gaan. Je hoeft dus als actuaris geen uitgebreide specialistische domeinkennis te hebben van hetgeen je aan het modelleren bent, als je er maar voor zorgt dat in je omgeving die kennis wel aanwezig is. Ik raad iedereen, die niet aanwezig kon zijn bij het congres, aan om de presentaties terug te kijken via www.actuariaatcongres.nl.

 

Maar hoe ga jij als individu nou bijdragen? Door wat vaker op de fiets naar je werk te gaan? Iets minder vlees eten? Zonnepanelen op je dak? Minder vliegen? Lokale producten kopen? Maar zijn dit niet de druppels op een gloeiende plaat? Nee! Niet als we het allemaal een beetje doen, want allemaal een beetje heeft wel degelijk impact.

 

Mag ik het volgende aan jullie vragen? Zou je de komende periode bewuster met het thema duurzaamheid om willen gaan? Stel je iedere avond de vraag: welke drie dingen heb ik vandaag gedaan die positief bijdragen aan de SDG’s? Wanneer je namelijk elke dag 1% meer tijd besteedt aan duurzaamheid, betekent dat dat je over 70 dagen tweemaal zoveel doet aan duurzaamheid dan nu. Moet lukken, toch?

 

Deze blog is geschreven op persoonlijke titel