Winnaars Johan de Witt scriptieprijs

Ted van der Aalst wint de Johan de Witt scriptieprijs 2018

De Johan de Witt scriptieprijs is dit jaar toegekend aan dr. Ted van der Aalst voor zijn scriptie ’A network approach to interrelated insurance risk’, waarin hij de modelleerbaarheid van cyberaanvallen en de gevolgen die dat heeft voor de verzekering van cyberrisico’s onderzoekt. Tijdens het Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, donderdag 22 november 2018, ontving Van der Aalst uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG een beeldje van Johan de Witt en een geldbedrag van € 5.000.

 

Jos Berkemeijer (links) en Ted van der Aalst (rechts)

 

In zijn onderzoekt focust Van der Aalst op de problemen die ontstaan door de snelle ontwikkeling van het risico, het gebrek aan stabiele data, de correlatie tussen verschillende oorzaken en de gevolgen voor verzekerden. Daarnaast behandelt hij de bestaande onduidelijkheid in dekkingsvoorwaarden en de asymmetrische informatie over genomen beveiligingsmaatregelen en vergelijkt hij modelprestaties, robuustheid en de mogelijkheden voor premiedifferentiatie. Van der Aalst concludeert dat netwerkmodellen bruikbaar zijn in de pricing van cyberverzekering en bijdragen aan het begrip van de onderliggende processen. Daarnaast stelt hij vast dat het catastroferisico in de Solvency II standaardformule, onvoldoende passend is voor de verzekering van cyberrisico’s.

 

De jury, bestaande uit wetenschappers en actuarissen met veel praktijkervaring, beoordeelt het onderzoek dat Van der Aalst heeft gedaan als heel origineel en relevant. De toegepaste methodieken worden volledig uitgediept en de toepassingen op premiestelling en catastroferisico zijn ook heel interessant en bruikbaar. Netwerktheorie voor cyberrisico’s blijkt een nuttige aanvulling op de actuariële toolkit.

 

Ted van der Aalst schreef zijn scriptie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde in de Master Actuarial Science and Mathematical Finance.

 

Download de presentatie van Ted van der Aalst>>

 

Winnaars scriptieprijs

2018: dr. Ted van der Aalst (rechts)

 

2017: Melchior Mattens MSc (rechts)

 

2016: Stefka Kirilova Asenova MSc (rechts)

 

2015: Maxime Clijsters MSc (rechts)

 

2014: Zhiqiang Chen MSc PhD (links)

 

2013: dr. Leendert van Gastel (links)

 

2012: Zina Lekniute (rechts)

 

2011: Jenneke Meijer MSc AAG (links)