Internationale vertegenwoordiging CERA Global Association

De volgende leden vertegenwoordigen het Koninklijk Actuarieel Genootschap binnen de CERA Global Association:

 

Board

R.J.C. Hersmis AAG (Ron)