Leergang Basisactuariaat voor financials

Studielast: 4 lesdagen

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

Data: voor 2020 volgen binnenkort

Contactpersoon: Harmen van der Panne (030-6866311)

 

Doelgroep

Controllers, accountants, maar ook Investor Relations professionals en beleggers. Deze leergang kan In company tevens goed op maat worden aangeboden, waardoor de leergang ook aantrekkelijk is voor managers en bestuurders zonder een actuariële achtergrond.

 

Inhoud & programma

De onderwerpen die aan bod komen hebben allen betrekking op de huidige verslaglegging en toezichtregelgeving (IFRS). Het wettelijke kader (Wft, Solvency II) komt ruimschoots aan de orde, net als de bronnenanalyse, de toereikendheidstoets, risicobeheer en beleggingen. De docenten behandelen de financiële basistechnieken en maken de theorie concreet door middel van rekenvoorbeelden. Vervolgens gaat u zelf aan de slag om de berekeningen te maken tijdens een workshop.

 

Programma

 

    Dagdeel 1          
    Levensverzekeringen: polis, premiestelling, reservering en
    resultatenrekening

 • Type polis

 • Sterfte

  • Basisberekeningen met een sterftetafel

  • Ontwikkeling van sterfte door de jaren heen

  • Sterfteprognoses

 • Interest

  • Vaste rekenrente, basissommen

  • Rentetermijnstructuur

  • Soorten rentetermijnstructuur

  • Beweeglijkheid rentetermijnstructuur

 • Koopsom- en premieberekeningen

 • Technische voorzieningen

 • Verloop technische voorzieningen, risicopremie

 • Embedded derivaten

   

  Dagdeel 2          
  Prudentieel toezicht

 • Structuur regelgeving

 • Bedrijfsvoering

 • Eigen vermogen

 • Technische voorzieningen

 • Beleggingen

 • Interventie en opvang

   

  Dagdeel 3          
  Tariefstelling en reservering zaakschadeverzekeringen

 • Introductie en de Actuariële Controlecyclus

 • Introductie in tariefstelling

 • Tarifering in relatie tot financiën

 • Introductie in reservering

 • Casus reservering met behulp van Chainladder technieken

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de reserves

   

  Dagdeel 4          
  Solvency II, economisch kapitaal en AOV

 • Solvency II framework

 • Pillar 1: best estimates, risk margins en USP’s

 • Pillar 1: Interne modellen en gebruik

 • AOV / WIA producten en technische achtergrond

 • Financiële stromen AOV

 

Docenten

 

 • Drs. Pieter Bouwknegt AAG werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar.  
 • Drs. René Brinksma AAG werkt bij Advancedsimplicity.

 

Vervolgmogelijkheden

Een logisch vervolg op deze leergang is de leergang Solvency II voor financials.

 

In company en meer informatie

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, business development lead, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u bij Harmen terecht.