Leergang Basisactuariaat voor financials

Studielast: 4 lesdagen

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

Lesdata in 2020: 6 en 13 oktober, 3 en 10 november

Contactpersoon: Harmen van der Panne (030-6866311)

 

Doelgroep

Professionals uit de verzekeringsindustrie, die echt willen begrijpen waar actuarissen mee bezig zijn en hoe dat relevant voor hun eigen werkzaamheden kan zijn: controllers, accountants, maar ook Investor Relations professionals en beleggers.

 

Inhoud en doel van de leergang

Startpunt voor deze leergang van 4 dagdelen zijn de actuariële berekeningen van premie en voorziening. Met een inzichtelijk voorbeeld worden de berekeningen toegelicht. Niet zozeer de techniek, maar de gedachtegang achter de actuariële berekeningen staan centraal. Dat geeft de ruimte om de link te leggen met verschillende rapportages (IFRS, Solvency II) en bedrijfsprocessen (risk management, prijsstelling) die ook tot uw domein behoren.

 

Programma

6 oktober 2020: Levensverzekeringen

 

 • Polis
 • Sterfte en interest
 • Koopsom en premie
 • Technische voorziening
 • Bronnenanalyse

 

13 oktober 2020: Basis Leven + Solvency II

 

 • Technische voorziening
  • Best Estimate
  • Risk Margin
  • EIOPA curve
 • Sterfteprojecties
 • Vereiste kapitaal

 

3 november 2020: Basis Schade + Solvency II

 

 • Solvency II en schadeverzekering
  • Best Estimate
  • Risk margin
  • Cost of capital
 • Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde
 • Pricing schadeverzekeringen (methoden, technieken en valkuilen)

 

10 november 2020: Schadeverzekeringen; premies en technische voorzieningen

 

 • Pricing van schadeverzekeringen (vervolg)
 • Belang van data en marktkennis
 • Uitleg van technische voorzieningen binnen schade
  • Soorten voorzieningen en de logische verbanden hier tussen
  • Vaststelling (onder andere IBNR)
 • Samenhang met ORSA, SCR, SFCR.

 

Docenten 

 • Drs. Pieter Bouwknegt AAG is hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar;  
 • Drs. René Brinksma AAG werkt bij Advancedsimplicity.

    

In company en meer informatie

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, business development lead, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u bij Harmen terecht.