Overige publicaties

Aanpassing wetsvoorstel Witteveenkader

Maandag 10 juni 2013 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) deelgenomen aan het Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Witteveenkader van Vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ten behoeve van het Rondetafelgesprek heeft de Commissie Pensioenen een positionpaper geschreven. In de paper wordt, vanuit de technische en objectieve rol die de actuaris vervult, door het AG de volgende kanttekeningen geplaatst bij de aanpassingen van het Witteveenkader:

 

  • De aanpassingen van het Witteveenkader zijn uitgewerkt in gereduceerde staffels voor beschikbare premies. Het AG signaleert dat de grondslagen onder de beschikbare premiestaffel, met name het (hoge) verwachte rendement, niet in lijn zijn met de regelgeving voor uitkeringsovereenkomsten.
  • Ten aanzien van de actuariële berekeningen en de verwachte besparingen merkt het AG op dat de realisatie hiervan niet los kan worden gezien van gevolgen van het nFTK zoals dat per 1 januari 2015 zal worden geïmplementeerd.

 

Tevens signaleert het AG dat het noodzakelijk is om pensioen meer en meer in samenhang te beschouwen met twee andere grote maatschappelijke thema’s: Zorg en Wonen/hypotheken. Aanstaande wijzigingen in de financierings- en faciliteringsmodellen hiervan hebben grote invloed (of zullen dat krijgen) op de rol van pensioen in de inkomensvoorziening. Pensioen zal daarom meer en meer vanuit totaal inkomensperspectief beschouwd dienen te worden.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (7 juni 2013)