AOW

Memorandum De AOW in beweging

Naar aanleiding van een van de aanbevelingen van de Commissie Bakker heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) in een eerder stadium gekeken naar de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd voor de tweede pijler pensioenen. De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in het rapport De AOW in beweging dat in maart 2009 is uitgebracht.

Bron: Memorandum De AOW in beweging (september 2009)

 

Rapport De AOW in beweging (9 maart 2009)

 

Aanbiedingsbrief bij de AOW-notitie

Bron: www.minszw.nl (5 juni 2009)

 

AOW notitie zware beroepen (SZW)

Deze notitie licht de achtergronden van het besluit en de mogelijke invulling van een hogere pensioenleeftijd toe.
Bron: www.minszw.nl (juni 2009)