Septemberpakket 2012

Reactie AG op publicatie DNB-UFR methode

Op 23 augustus van dit jaar heeft het Actuarieel Genootschap (AG) in een open brief aan de rapporteur van de Tweede Kamer op het Europese pensioendossier de effecten van de Ultimate Forward Rate (UFR) in kaart gebracht met de bedoeling een bijdrage te leveren aan het debat over het pensioendossier. De Ultimate Forward Rate-methodiek is een methode om een rentecurve voor lange looptijden op een andere manier, dan rechtstreeks afgeleid van marktrentes, te bepalen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (19 oktober 2012)

 

Brief Koninklijk Actuarieel Genootschap aan Pieter Omzigt

Open brief van het Koninklijk Actuarieel Genootschap inzake De Ultimate Forward Rate Methodiek aan Pieter Omzigt, rapporteur namens de Tweede Kamer op het Europese dossier Pensioenen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (23 augustus 2012)