Prognosetafels

Het volgen van de ontwikkeling van de sterfte en het prognosticeren hiervan is sinds jaar en dag een belangrijke taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Dit komt tot uiting in de lange reeks van periodesterftetafels en overlevingstafels die het AG heeft gepubliceerd. In 2011 heeft het bestuur van het AG de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) ingesteld met de opdracht tweejaarlijks een nieuwe AG-prognosetafel uit te brengen voor de inschatting van de toekomstige levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Het ontwikkelen en implementeren van een model, dat naast de sterfteprognose ook de onzekerheid weergeeft (stochastisch model), maakt onderdeel uit van die opdracht.

 

Prognosetafel AG2020 (9 september 2020)

 

Prognosetafel AG2018 (12 september 2018)

 

Prognosetafel AG2016 (13 september 2016)

 

Prognosetafel AG2014 (9 september 2014)

 

Prognosetafel AG2012-2062 (10 september 2012)        

 

AG Prognosetafel 2010-2060 (24 augustus 2010)