Referentiedocument Enterprise Risk Management

Referentiedocument Enterprise Risk Management

Het doel van dit referentiedocument is de leden van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) te informeren over Enterprise Risk Management (ERM) en daarmee toegang te geven tot de ERM‑wereld. Het geeft een overzicht van de belangrijkste ERM-aspecten en de rol van de actuaris bij ERM waarmee dit een nuttige referentie en startpunt kan zijn in veel lopende discussies over risicomanagement. Het document is feitelijk opgezet en bevat geen visie van de commissie ERM of van het AG. Het document  behandelt achtereenvolgens: (1) het belang van ERM, (2) de rol van de actuaris bij ERM en (3) ERM als raamwerk. In een korte bijlage zijn enkele referenties opgenomen naar aan te bevelen organisaties en literatuur op het gebied van ERM voor actuarissen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (februari 2015)