ERM-documentatie en ERM-links

Overzicht ERM met betrekking tot literatuur en websites

De AG-commissie Enterprise Risk Management (ERM) heeft in haar doelstellingen opgenomen dat zij het ERM onder de aandacht van de leden AG wil brengen. Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is het de leden wegwijs maken in beschikbare onderwerpen, literatuur en het attenderen op interessante links met betrekking tot ERM. De commissie heeft het voornemen een pagina op de website van het AG in te richten met daarin de belangrijkste links naar documenten en presentaties rondom ERM.

 

De commissie sluit hiervoor aan bij de indeling van het referentiedocument, dat ERM onderwerpen in drie hoofdcategorieën onderscheidt: Bouwstenen, Rollen en Risicotype. De commissie heeft de beschikbare literatuur en website gecategoriseerd volgens onderstaande indeling. Per deelonderwerp staan de beschikbare links en geeft de (sub)categorisering weer van de relevante onderwerpen.

 

Heeft u verdere suggesties voor interessante links of documenten voor bovenstaande onderwerpen, dan hoort de commissie graag van u (Corné van Iersel (corne.vaniersel@ag-ai.nl)). Wilt u uw suggesties aanvullen met:

 

 • Het document of de presentatie waar de link aan refereert;
 • Bron (universiteit, bedrijf of leverancier van riskmanagementdiensten);
 • Zeer beknopte inhoud van het document;
 • Eventueel: reden waarom het een belangrijk document is.

 

De commissie zal deze onderwerpen vervolgens beoordelen en aan onderstaande lijst toevoegen. Klik op het onderwerp van uw keuze om de inhoud te lezen.

 

 1. Algemeen
 2. Risk Strategie en raamwerken
 3. Risico-governance en rollen
 4. Risicobereidheid / Risk Appetite Statements
 5. Risicotoleranties en limieten
 6. Risicomodellen en -types
 7. Scenario- en stress testen
 8. Eigen risicobeoordelingen / Risk Self Assessments
 9. Risico- en kapitaalbudgettering
 10. Beheersmaatregelen zoals traditionele herverzekering en Alternative Risk Transfers (ART)
 11. Risicobewaking en risicorapportages
 12. Risicocultuur (kennis, houding en gedrag)