Disclaimer

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en het Actuarieel Instituut (AI) en het logo zijn wettig gedeponeerde merken. Voor meer informatie over de registraties hiervan kunt u terecht bij 'de Merkplaats' te Amsterdam.

 

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook worden opgeslagen dan wel openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopieën, opnamen of enigerlei andere wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het AG en/of het AI te Utrecht. 

 

Het AG en het AI betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Zij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door derden is verstrekt. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en het AG en het AI aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

 

Copyright© Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut, 2015. Alle rechten zijn voorbehouden.