Automatische hulp bij pensioenkeuzes – door drs. Agnes Joseph AAG

 

Iedereen wil graag maatwerk en keuzevrijheid bij zijn pensioen. Maar dan wel graag zo goedkoop en laagdrempelig mogelijk. Pensioenfondsen kunnen dat bieden door gebruik te maken van computertechnologieën. In andere sectoren zie je al langer de opkomst van het zogenaamde robo-advisering. In pensioenland is ‘automatisch sturen’ echter nog betrekkelijk nieuw.

 

Robo-advisering is een verzamelnaam voor online platforms die slimme algoritmes toepassen om de consument advies op maat te geven. Ze zijn schaalbaar, goedkoop en altijd beschikbaar. In pensioenland zien we de opkomst van robo-advisering nu al binnen premieovereenkomsten. Aan de hand van leeftijd, salaris en reeds opgebouwde rechten, krijgt de deelnemer een beleggingsadvies op maat. En als omstandigheden wijzigen, stuurt het systeem automatisch bij naar een andere beleggingsmix. Met als doel om het optimale pensioen te bereiken. Zo ontstaat individueel maatwerk in pensioen.

 

Op interactieve websites kan een deelnemer daarnaast ook ‘spelen’ met zijn pensioen. Hij kan zien wat het effect is van keuzes. Zo kan hij bijvoorbeeld zien wat de impact is op de hoogte van zijn uitkering als hij pensioen vervroegt of uitstelt. Of, wat het effect is als hij bijvoorbeeld voorzichtiger of ambitieuzer gaat beleggen.

 

Robo-advisering is de opmaat naar meer keuzevrijheid en maatwerk in pensioenen. Het past perfect in de nationale plannen om over te stappen naar individuele pensioenpotjes en collectieve risicodeling. Kijken we nog iets verder in de toekomst, dan kunnen deze modellen ook uitgebreid worden om te ondersteunen bij integrale financiële planning over de persoonlijke levensloop. Waar niet alleen pensioen, maar ook wonen en zorg een rol spelen.

 

Pensioenfondsen stellen de consument steeds centraler. Het is al lang geen toekomstmuziek meer dat iedereen een eigen en uniek persoonlijk pensioenproduct krijgt met keuzevrijheid en tegen lage kosten. Robo-advisering zou hier wel eens het optimale antwoord voor kunnen zijn.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.