Altijd op zoek naar nieuwe trends – door Wilbert Ouburg AAG FRM

 

Nieuwe trends en rages vliegen ons met enige regelmaat om de oren. Aan innovatie in Nederland geen gebrek. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van big data-analyses, the Internet of Things en gamificatie.

 

Voor de sterfteprognose AG2016 is de werkgroep prognosetafels van het Koninklijk Actuarieel Genootschap op zoek gegaan naar de sterftetrends in de vernieuwde dataset. Zoals bekend maakt het AG sinds 2014 gebruik van zowel Nederlandse als Europese sterftedata, waardoor tegenwoordig twee trends moeten worden onderzocht. Onderliggend aan de tafel praten we over ruim 12 miljard exposures en 113 miljoen sterfgevallen in de historische tijdreeks die bij de modellering wordt meegenomen. Zo ontstaat onze eigen actuariële ‘big’ data-analyse, waarin we op zoek gaan naar patronen in deze brei aan informatie.

 

Een andere vernieuwing is dat mannen en vrouwen niet langer los van elkaar worden gemodelleerd. Door het toevoegen van correlaties worden nu ook de interacties tussen mannen en vrouwen meegenomen, naast de interacties tussen Europa en Nederland die al in 2014 in het prognosemodel waren opgenomen.

 

Door deze verbeteringen ontstaat een vernieuwde projectie van onze levensverwachting.

 

Het AG staat niet alleen in dit soort analyses. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt al jaren haar eigen sterfteprognose vanuit een demografisch kader. Ook komt er steeds meer overlap met aanverwante vakgebieden. Zo heeft bijvoorbeeld de NBA (beroepsorganisatie van accountants) enige richtlijnen voor de controle van de door pensioenfondsen veronderstelde ontwikkeling van de levensverwachting.

 

De sterfteprognose is een publicatietraditie die al vele jaren bestaat. Uiteraard is het goed om vast te houden aan zulke kernwaarden en tradities van het ruim 125 jaar oude Genootschap. Maar verdere vernieuwing en innovatie zijn in huidige tijden belangrijk om te kunnen voortbestaan. Het zorgt er ook voor dat je op de kaart blijft staan bij de diverse maatschappelijke discussies. De vraag is dus hoe we kunnen blijven vernieuwen en blijven zoeken naar nieuwe trends binnen de financiële sector en het actuariële vakgebied in het bijzonder? Ik voorzie een mooie uitdaging, want verandering is immers de enige constante.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.