Nieuwe definitie van solidariteit door big data? - door ir. drs. Jeroen Breen AAG

 

Elk even jaar loop ik het tweede weekend van september met een collega-actuaris, die toevallig ook Jeroen heet en toevallig ook in dezelfde gemeente woont, de 80 van de Langstraat, een zogenaamde Kennedymars. Een wandeltocht van 80 km die ’s avonds om 20.00u begint en die je binnen 20 uur moet afronden. Opvallend tijdens de wandeltocht is dat er gedurende de 15 uur geen moment stilte valt en dat ongeveer ‘heel de wereld’ de revue passeert. Natuurlijk beginnen we met de pensioenissues, de rekenrente, APF-en, afstempelen en de definities van dekkingsgraden. En uiteraard komt het begrip solidariteit vervolgens ook langs aangezien dit begrip vandaag de dag de headlines beheerst en binnen onze professie ook steeds belangrijker wordt. Zo heeft het AG recent, samen met het Verbond van Verzekeraars, een ronde tafel georganiseerd waaruit bleek dat  solidariteit niet eenvoudig te vangen is.

 

Wanneer we samen deze 80 kilometer lopen, spreken we standaard af wat we doen wanneer een van ons wat minder loopt. Het standaard antwoord is dan: samen uit, samen thuis. Dat spreken we zo met elkaar af; we zijn solidair met elkaar. Maar met wie wil je eigenlijk solidair zijn? Met mensen die je kent, met mensen met dezelfde achtergrond, met mensen met dezelfde behoeften? Of met mensen die je niet kent? Een zeer wezenlijke, maar vooral ook lastige vraag in een samenleving waar we vrijwel alles van een individu weten; dus wat betekent solidariteit dan eigenlijk?

 

Een onderwerp dat in de zoektocht naar deze vraag dan vrij snel volgt is Big Data; een onderwerp wat cruciaal is voor de verzekeringsindustrie. Immers Big Data verschaft ons een schat aan informatie. Maar wat gaan we met al die informatie doen? Hoe zetten verzekeraars deze tool bijvoorbeeld in? Wordt de risicopremie steeds scherper vastgesteld om uiteindelijk op n=1 uit te komen en dat zo dus iedereen zijn of haar verwachte schade betaalt? Of wordt Big Data juist ingezet om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden; de toekomst zal het zeggen.

 

Met de finish in zicht komt en passant ook de autonome auto nog even langs en geven we databroker Apple, die met een nieuwe strategie groot wil worden in de gezondheidszorg, nog even de nodige aandacht. Als we de finish zijn gepasseerd komen we standaard tot de conclusie: jemig wat leven we op dit moment in een spannende omgeving waar je als actuaris zoveel waarde kunt toevoegen….. je moet die uitdagingen alleen wel willen zien.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.