Pensioenpoliticus van het jaar – door ir. Marc Heemskerk AAG

 

Met de “S” weer in de maand, werd onlangs in september de traditionele “actuariS van het jaar verkiezing” gehouden. Voor mij een bijzonder jaar, aangezien ik een van de twee genomineerden mocht zijn. Het verkiezingsproces is met zijn tijd meegegaan. Via internet mocht eenieder een stem uitbrengen, zelfs degenen die nog nooit van het nobele actuaris vak hadden gehoord. Ik heb de verleiding niet kunnen weerstaan om sommigen het oneerbare verzoek te doen op mij te stemmen, hoewel zij mijn gewaardeerde medegenomineerde niet kenden dus feitelijk niet konden oordelen wie de titel verdiende. 

 

Nu zullen de meeste Nederlanders niet wakker liggen welke actuaris er uiteindelijk gewonnen heeft, maar bekijk het verkiezingsproces eens in ruimere zin. Op 15 maart 2017 mogen wij allemaal gaan stemmen voor de tweede kamer. Ook hier zullen u oneerbare voorstellen worden gedaan om uw stem te geven, dit keer door politici. Maar de impact van deze verkiezingen is net wat groter. Focussen we bijvoorbeeld op het pensioenstelsel, dan liggen er vele gevaren op de loer. Zo zijn er nog steeds politici die graag terugkeren naar de oude rekenrente van 4%, om zo alle pensioenproblemen op te lossen. Dat de oude APP-wetgeving de 4% als maximum zag, wordt door deze “pensioenspecialisten nooit vermeld”. Het kan nog erger, ook pleidooien om ons kapitaaldekkingsstelsel al dan niet gedeeltelijk om te vormen tot een omslagstelsel, vinden steeds meer gehoor. Natuurlijk, wij actuarissen zullen nooit op dergelijke politici stemmen, maar onze beroepsgroep vertegenwoordigt slechts 0,012% van de Nederlandse kiezers.

 

Wat kunnen wij dan wel doen om de oude dag voorziening te redden? Pensioencursussen worden al gegeven in de Kamer, maar deze passen niet altijd in partijprogramma’s. Dus toch maar op de kiezer richten. Wellicht door een Pensioenwikipedia te openen om alle pensioenprogramma’s kritisch te toetsen. Een verkiezingsprogramma louter gebaseerd op kretologie zal dan jammerlijk sneuvelen. Wellicht kunnen we deskundigheidseisen stellen aan Tweede Kamerleden, zoals zij deze ook hebben afgedwongen voor pensioenfondsbestuurders. Of kunnen we kritische vragen in de Kieswijzer inbouwen, zoals de vraag: “Vindt u het belangrijk dat uw kinderen ooit een pensioenuitkering zullen ontvangen?”. 

 

Eén initiatief zal ik persoonlijk graag ondernemen. Mijn vers gewonnen “actuaris van het jaar trofee” doop ik graag om in een trofee voor de “pensioenpoliticus van het jaar”. Hij of zij die blijk geeft van een lange termijn visie op pensioenen mag hem met liefde een paar weken op de schoorsteenmantel zetten.              

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.