Kennis hebben of kennis delen? – door drs. Geert Mattelé AAG

 

Maatschappelijk zichtbaar zijn is één van de doelen die het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) zich heeft gesteld. Hét moment om hierop in te spelen lijkt mij de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017.

 

Om te beginnen door inhoudelijk te reageren op de verschillende verkiezingsthema’s zoals pensioen, AOW, (zorg)verzekeringen, maar ook op een thema als wonen(hypotheek) van de diverse politieke partijen. Niet in de zin van vóór of tegen, maar vanuit het oogpunt van de kiezer; wat zijn de consequenties voor de diverse kiezers op korte en lange termijn.  

 

Van belang daarbij is dan dat deze beschouwingen tenminste aan de volgende eis moeten voldoen: “Als je het niet eenvoudig uit kan leggen, begrijp je het niet goed genoeg.” (Albert Einstein) Hier kunnen wij dus op inspelen omdat kiezers óf afhaken omdat ze het niet meer kunnen volgen, óf meegaan “met op het oog” mooie voorstellen. De vraag is alleen of die voorstellen daadwerkelijk haalbaar zijn of vooral retoriek en luchtkastelen blijken te zijn.

 

Al tijden lees ik dat de financiële kennis van de gemiddelde burger nog steeds, ondanks diverse initiatieven, te laag is. Een gevolg hiervan is onder andere dat het vertrouwen in banken, verzekeraars, pensioenfondsen en financiële tussenpersonen steeds verder afneemt. Het pensioen levert niet op wat is beloofd en we betalen teveel premie voor verminderde zorg of andere financiële producten. Met andere woorden de kosten nemen toe en de tevredenheid neemt af.

 

Door kennis en inzichten te delen is het mogelijk een bijdrage te leveren aan het vermeerderen van kennis. Bijvoorbeeld door zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk de financieel en maatschappelijk relevante thema’s te duiden. Het wat, het waarom en de consequenties van veranderingen. Het mooie is dat op deze wijze issues duidelijker worden en bovendien mogelijk bijdragen aan het formuleren van oplossingen.

 

En natuurlijk ben je er dan nog niet. Maar zie wat een oproep van Jan Terlouw, in DWDD, over vertrouwen teweeg kan brengen. Of wat Robbert Dijkgraaf in hetzelfde tv-programma zei: een experiment kan nooit mislukken.

 

Durf dus kennis te delen en wees niet bang voor de reacties.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.