Zo slim zijn als een Belg – door Falco Valkenburg AAG RBA

 

Waarom staat Nederland nooit op de shortlist van landen waar pensioenregelingen uit Europese landen ondergebracht kunnen worden? Sterker, ons land staat zelfs nooit op de longlist! Maar wij hebben toch een fantastische pensioenindustrie? En, waren wij niet ook fervent supporter van het komen tot een Europese Pensioenrichtlijn, waardoor pensioenregelingen “over de grenzen” uitgevoerd konden gaan worden?

 

Nee, dan België. België staat altíjd op de shortlist! Terwijl het maar een heel kleine pensioenindustrie heeft en ook nog eens het enige land was dat tégen een Europese Pensioenrichtlijn was. Toen de Pensioenrichtlijn (IORP-Directive) in 2004 uiteindelijk door het Europees Parlement (EP) werd aangenomen, moesten alle landen hun nationale wet- en regelgeving aanpassen. Nederland heeft dat uiteraard keurig gedaan met de gewijzigde Pensioenwet van 2006. En ook België heeft dat gedaan, maar wel anders.

 

De IORP-Directive maakt onderscheidt tussen zaken die het sociaal- en arbeidsrecht betreffen en zaken die het prudentieel recht betreffen. Het sociaal- en arbeidsrecht is een zaak van de lidstaat. Wat betekent dat ‘Europa’ daar niets over te zeggen heeft. Helaas heeft Nederland onze 97,5% zekerheidsnorm opgenomen in ons prudentieel recht. Hiermee is het ook van toepassing op buitenlandse pensioenregelingen als die naar ons zouden komen. Met andere woorden wij dringen ónze normen en waarden op aan het buitenland. En juist daarom komen ze niet.

 

De Belgen kennen een 6% rekenrente voor hun berekening wat het minimumniveau in een pensioenfonds moet zijn. Die 6% hebben de Belgen echter in hun eigen sociaal- en arbeidsrecht staan en geldt dus juist niet voor bijvoorbeeld Nederlandse regelingen die in België uitgevoerd worden.

 

Op 24 november 2016 heeft het EP een nieuwe gewijzigde Europese Pensioenrichtlijn aangenomen. Nieuwe richtlijn, dus nieuwe kansen. Laten we deze kans oppakken en alle ruimte geven aan buitenlandse regelingen die de richtlijn biedt en dat wat we voor onszelf willen regelen, ook echt voor onszelf houden door het ook in ons sociaal- en arbeidsrecht te regelen. Ik ben ervan overtuigd dat we dan altíjd op de shortlist komen te staan als vestigingsland voor de uitvoering van pensioenen!

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.